این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

مدل‌های مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش KM Models الگوهایی هستند که برای استفاده کاربردی از دانش نظری در یک سازمان ارائه شده‌اند که بیشتر آنها از نظر محتوایی مشابه یکدیگرند.

مدیریت دانش

دانش صریح و دانش ضمنی

انواع دانش : دانش صریح و دانش ضمنی است و هدف مدیریت دانش این است که دانش مورد نیاز کارکنان را از یک منبع مرکزی بدست آورده و مازاد آنرا کنار بگذارد.

رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن. رهبری سازمان در دوران گذار خود پارادایم ها و نحله های فکری متفاوتی را طی کرده است.

مدل های رهبری سازمان

مدل های رهبری سازمان

مدل های رهبری سازمان Leadership models الگوهایی هستند که مدیران سازمانی در هدایت و کنترل سازمان از آن استفاده می‌کنند. مدلهای رهبـری بسیار متفاوت است.

برنامه ریزی سازمان

برنامه ریزی سازمان

برنامه ریزی سازمان Organizational planning فرایند پیوسته تدوین برنامه‌های منظم و مبتنی بر دانش برای آینده است و اولین وظیفه مدیر در تئوریهای مدیریت می‌باشد.

خط مشی عمومی

خط مشی عمومی

خط مشی عمومی Public policy مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم ‌وابسته است که توسط گروه‌ها و بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص اتخاذ می‌شود.

مدیریت کیفیت فراگیر

رابطه JIT ، TQM و SCM

رابطه JIT ، TQM و SCM یعنی تحویل به موقع، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت فراگیر برای پیشبرد اجرای فعالیت‌های مدیریت تولید و عملیات اهمیت بالایی دارند.

مدارک بین المللی مدیریت

مدارک بین المللی مدیریت

مدارک بین المللی مدیریت شامل گواهینامه های معتبر و جهانی می باشد. بعد از قبولی در اولین آزمون بین المللی مدیریت فرد مورد تائید شرکت‌های جهانی می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com