پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

روایی و پایایی: دارد

منبع استاندارد: دارد

منبع معتبر فارسی : دارد

تعریف: مغهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

تعریف مفهومی مدیریت دانش مشتری : مدیریت دانش مشتری به معنای شناخت مشتریان، نیازها، خواسته‌ها و اهداف آنهاست. مفهوم مدیریت دانش در طول زمان گسترده‌تر شده است و اکنون مفهوم دانش از مشتری را نیز در خود جای داده است. در واقع اصطلاح مدیریت دانش مشتری (CKM) یعنی مدیریت دانش کسب شده از مشتریان به عبارت دیگر دانشی که در مشتریان نهادینه شده است. مدیریت دانش مشتری یعنی شناسایی و ساماندهی به ادراکات، ذهنیات و ترجیحات مشتریان. این حوزه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری را در برمی‌گیرد.

برای شرکتی که بخواهد در مسیر فرآیندها، تولیدات و خدماتش تدبیری بیندیشد تا با مشتریانش ارتباط واقعی برقرار کند، احاطه بر این دانش ضروری است. این دانش، تسلط بر مفاهیم و نحوه‌ی بیان را نیز شامل می‌شود که شناخت مدیران اصلی و تحلیل اطلاعات از راه دور مانند تحلیل داده‌های فروش، واکنش‌های مجازی و دیگر داده‌های تحلیلی هم بخشی از آن است. اگر خواهان تأثیرگذاری دانش مشتری هستیم، باید این دانش در سراسر سازمان مشهود باشد تا صدای مشتری به طور قطع شنیده شود.

تعریف عملیاتی مدیریت دانش مشتری : برای سنجش این سازه از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده می‌شود. این ابزار از سه سازه اصلی یعنی دانش درباره مشتری، دانش از مشتری، دانش برای مشتری تشکیل شده است. همچنین دارای ۲۰ گویه است که با طیف لیکرت پنج درجه مورد سنجش قرار می‌گیرد. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی ابزار مورد نظر در فایل مربوط موجود است. با استفاده از این ابزار استاندارد به خوبی می‌توان مقوله مدیریت دانش مشتری را مورد سنجش قرار داد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله