پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانی، عوامل دولتی، عوامل رسانه‌ای و تماشاگران.

تعریف مفهومی پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

در شرایط کنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به‌کار‌بردن فعالیت‌های بازاریابی ازقبیل جذب حمایت‌های مالی با هدف پیشبرد پروژه‌های ورزشی ضروری است؛ بنابراین، هدف از انجام این پرسشنام بررسی عوامل دخیل در حمایت مالی از ورزش است. ارزیابی مهم‌ترین عوامل نشان داد که معیار عوامل مدیریتی و سازمانی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل جذب سرمایه برای پروژه‌های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند.

مطالعات لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می‌سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روی‌کارآمدن شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی این امر پژوهشگر می‌شود. این حمایت اگر براساس اصول مدیریت ورزشی صورت گیرد پیامدهای مطلوبی دارد. برای نمونه رهبری در ورزش را تقویت میکند. همچنین با حمایت مالی از ورزش می‌توان رضایت بازیکنان و ورزشکاران را افزایش داد. بنابراین به عنوان یک مدیر ورزشی باید به اصول مدیریت مالی در حوزه ورزش آشنا باشید.

صحنه حمایت مالی از ورزش چه برای حمایت‌کننده و چه برای حمایت شونده، تبدیل به صحنه رقابت شده است که هر کدام در تلاش است تا گوی سبقت را از دیگری برباید و در این صحنه، برد را نصیب خود گرداند. البته، راهبرد برد- باخت، شاید برای دو رقیب، راهبردی عقلایی باشد؛ ولی، برای دو طرف قرارداد، نمی‌تواند مثمر ثمر باشد (حداقل برای یک بازه زمانی طولانی). از این رو، آگاهی از ملزومات قرارداد حمایت مالی، برای حامی و حمایت شونده از ضروریات می‌باشد. برای فهم بهتر این پرسشنامه مطالعه بحث آشنایی با مدیریت مالی پیشنهاد می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله