کتاب سیاست‌گذاری عمومی وحید

عنوان: کتاب سیاست‌گذاری عمومی وحید

نویسنده: مجید وحید

ناشر: انتشارات میزان

خلاصه نوبسی: حسین رضی و محمد محققی

عنوان فارسی کتاب: مبانی و اصول سیاست‌‌گذاری عمومی

تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه

دانلود خلاصه کتاب سیاست‌گذاری عمومی مجید وحید

درباره کتاب سیاست‌گذاری عمومی وحید

خط‌مشی‌گذاری عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات است که بر اساس خردگرایی کامل یا محدود طی فرایندی به انجام رسیده‌اند که متشکل از اقدامات سیاستی و سیاسی برای حل یک مسئله(مشکل) است. این اقدامات را می‌توان به عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد نمود و آن را همچون مجموعه‌ای از مراحل زمان‌بندی شده به هم مرتبط مجسم کرد: تهیه دستور کار، تدوین و تنظیم سیاست، اتخاذ سیاست، تحقق سیاست، برآورد سیاست.

کتاب سیاست‌گذاری عمومی نوشته پیر مولر ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی نیز کتاب مناسبی است.

کتاب سیاست‌گذاری عمومی

کتاب سیاست‌گذاری عمومی

امروزه سیاست گذاری عمومی پیوند محکمی با مباحث حقوق عمومی در سراسر جهان برقرار نموده است. در یک تعریف تخصصی از حقوق عمومی که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد، حقوق عمومی «دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است.

فهرست مطالب کتاب سیاست‌گذاری عمومی

فصل‌ نخست: سیاستگذاری‌ عمومی‌ وحید: نگرشی‌ کلی‌ ص ۱۵

چشم‌انداز سازمان ص ۱۵

موضوع‌ و روش‌ ص ۱۸

مدل‌ مرحله‌ای‌ یا چرخه‌ای‌ سیاستگذاری‌ عمومی‌ ص ۲۶

فصل‌ دو: نظریه‌ انتخاب‌ عمومی‌ و سیاستگذاری‌ عمومی‌ ص ۵۷

نگرش‌ انتخاب‌ عمومی‌ ص ۵۷

انتخاب‌ عمومی‌ در آیینه‌ سیاستگذاری‌ عمومی‌ ص ۵۹

فصل‌ سوم‌ ـ مشکل‌ و دستور کار عمومی‌ ص ۷۱

مفهوم‌ مشکل‌ ص ۷۲

شکل‌گیری‌ مشکل‌ در صحنه‌ اجتماعی‌ ص ۷۷

دستور کار ص ۸۵

فصل‌ چهارم‌ ـ راه‌حل‌ گزینی‌ ص ۱۰۳

تنظیم‌ راه‌حل‌ ص ۱۰۴

خاستگاه‌ تنظیم‌کنندگان‌ راه‌حل‌ ص ۱۰۵

ملاک‌های‌ تنظیم‌ راه‌حل‌ ص ۱۰۷

فصل‌ پنجم‌ ـ تصمیم‌گیری‌ در عرصه‌ عمومی‌ ص ۱۲۵

مدل‌ خردگرایی‌ کامل‌ ص ۱۲۸

مـدل‌ خردگرایی‌ محدود ص ۱۳۱

مدل‌ آنارشی‌ سازماندهی‌ شده‌ ص ۱۳۵

جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها، میشل‌ کروزیه‌ ص ۱۳۸

فصل‌ ششم‌ ـ اجرای‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ ص ۱۴۸

برداشت‌های‌ مختلف‌ از اجرای‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ ص ۱۵۱

مدل‌ کلاسیک‌ اجرا ص ۱۵۱

رویکردهای‌ جدید اجرا ص ۱۵۶

فصل‌ هفتم‌ ـ ارزیابی‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ ص ۱۶۸

تحول‌ ارزیابی‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا ص ۱۷۱

تحول‌ ارزیابی‌ در جمهوری‌ فرانسه‌ ص ۱۸۴

فهرست‌ منابع‌ و مآخذ ص ۲۱۰

نمایه‌ موضوعی‌ ص ۲۲۳

نمایه‌ نام‌ها ص ۲۳۱

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله