کتاب دولت الکترونیک

عنوان: کتاب دولت الکترونیک

نویسندگان: غلام‌رضا معمارزاده تهران، محمد مبینی و مهدی فقیهی

ناشر: اندیشه‌های گوهربار

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۳۰۴ صفحه

تعداد فصول: ۸ فصل

محتوای دیجیتال این کتاب برای فروش موجود نیست و باید از کتاب‌فروشی‌های معتبر خریداری کنید.

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات خلاصه کتاب: ۱۰۰ صفحه

محتوا: خلاصه فصل یک، دو، سه، هفت و هشت

درباره کتاب دولت الکترونیک

این کتاب توسط غلام‌رضا معمارزاده تهران به همراه محمد مبینی و مهدی فقیهی نگارش شده است. این کتاب توسط اندیشه‌های گوهربار منتشر گردیده است. کتاب حاضر در ۳۰۰ صفحه و ۸ فصل تدوین شده است.

  • فصل اول: مبانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  • فصل دو: مدل‌های تئوریکی دولت الکترونیک
  • فصل سه: پیش‌نیازها و بسترهای توسعه دولت الکترونیک
  • فصل چهار: متدولوژی طراحی دولت الکترونیک
  • فصل پنج: استفاده از دولت الکترونیک و ابزارهای آن
  • فصل شش: انواع جکومت‌های دولت الکترونیک
  • فصل هفت: دولت الکترونیک در ایران
  • فصل هشت: موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران

معمارزاده معتقد است دولت الکترونیک به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامه اصلاح بخش عمومی، پدیده‌ای جهانی است. این مفهوم، نیاز سازمان‌های بخش عمومی به پیدا کردن راه‌های لازم جهت پاسخگویی به چالش‌های مربوط به مدرنیسم، جهانی شدن و توسعه جامعه اطلاعاتی را منعکس می‌کند. دولت الکترونیک دیگر یک موضوع قابل انتخاب و تجملاتی نیست. بلکه برای هر کشوری که می‌خواهد در عرضه جهانی فعالیت کند حقیقتی غیرقابل انکار است.

کتاب دولت الکترونیک بیانگر آن دسته از فرایندها  و ساختارهای سیاسی-اداری است که در آن از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌شود. قدرت تحول آفرین فعالیت‌های الکترونیکی نه تنها فرایندهای موجود را اثربخش می‌کند، بلکه به مهندسی مجدد تمامی جنبه‌های دولت و اراده عمومی منجر می‌شود. این شیوه ابزاری برا تحول دولت است. اما باید بخاطر داشت که دستیابی به این توانمندی مستلزم آن است که سازمان‌های عمومی، ساختارها و فرایندهای اداری خود را مورد مهندسی مجدد قرار دهند.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله