پرسشنامه مربیگری سازمان

دانلود فایل ورد پرسشنامه مربیگری سازمان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

عنوان: پرسشنامه بررسی سبک مربیگری مدیران

منبع: مک لین و همکاران

روایی و پایایی: دارد

نوع پرسشنامه: استاندارد

ابعاد: ارتباطات باز، ارجعیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و رویه تیمی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی مربیگری سازمان

مربیگری سازمان coaching هنر پرورش سازنده و نظام‌مند نیروی انسانی جهت دستیابی به اهداف والای سازمانی است. مربی‌گری ویژگی مدیران و رهبران سازمان‌های پیشرو است که به عملکرد بهتر، اثربخشی و بهره‌وری سازمانی منجر می‌شود. آموزش نیروی انسانی زمانی موثر خواهد بود که مدیر بتواند نقش مربی را به‌خوبی در سازمان ایفا کند. این مفهوم از قرابت معنایی زیادی با مفهوم مرشدیت سازمانی برخوردار است. برای سنجش این مفهوم پرسشنامه مربیگری سازمان را دانلود کنید.

در تئوری‌های مدیریت، مدیران هر روز نقش اساسی تری نسبت به گذشته پیدا می‌کند. شرکت‌ها و سازمان‌ها در رقابت، ناگزیر به اجرای رویکردهای نوین تری در بحث نیروی انسانی هستند. مربیگری یا Coaching از جمله این رویکردها است. در حال حاضر مدیران سازمان‌های پیشرو به نقش هایی فراتر از رهبری می‌اندیشند و در تلاش هستند نقش یک مربی را بازی کنند. آنها از این راه سبب افزایش بهره‌وری، انگیزش نیروی انسانی و تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت کارکنان شوند.

تعریف عملیاتی : به منظور بررسی مربیگری مدیران از پرسشنامه سبک مربیگری مک لین و همکاران (۲۰۰۵) استفاده می‌شود. این پرسشنامه شامل ۲۰ گویه است که توسط کارکنان تکمیل می‌شود. از آنها خواسته می‌شود که گویه‌های توصیفی را تا حدی که در سازمان آنها صدق می‌کند، در طول مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت، خیلی زیاد= ۵،  زیاد=۴، تا حدودی=۳، کم=۲، خیلی کم=  ۱ برای گویه‌های مثبت و معکوس آن برای گویه‌های منفی مشخص و درجه بندی کنند. این پرسشنامه شامل چهار بعد (ارتباطات باز، ارجعیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و رویه تیمی) می‌باشد. در پرسشنامه مربیگری سازمان تطبیق سوالات آورده شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله