منشور اخلاقی پایان‌نامه

منشور اخلاقی پایان‌نامه سندی است که به موجب آن دانشجو متعهد می‌شود اصول حرفه‌ای و اخلاق‌محور را در نگارش رساله خود رعایت نماید. هم در نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و هم در پایان‌نامه دکتری پس از صفحه بسم الله الرحمن الرحیم باید این سند نوشته شود.

متن کامل منشور اخلاقی پایان‌نامه

متن کامل منشور اخلاقی پایان‌نامه به شرح زیر است:

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست. او همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری. ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی  مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

۱-اصل حقیقت جویی. تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

۲-اصل رعایت حقوق. التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

۳- اصل مالکیت مادی و معنوی. تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

۴- اصل منافع ملی. تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.

۵- اصل رعایت انصاف و امانت. تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

۶- اصل رازداری. تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

۷- اصل احترام. تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.

۸- اصل ترویج. تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۹- اصل برائت. التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیر علمی می‌آلایند.

خلاصه و جمع‌بندی

منشور اخلاقی پایان‌نامه یک بخش لازم برای نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری است. بعد از صفحه به‌نام خدا باید از صفحات عنوان پایان‌نامه، فرم تعهدنامه، منشور اخلاقی و مواردی از این دست استفاده شود. این فرم معمولاً به خط خوش یا نستعلیق نوشته می‌شود. برای  سهولت استفاده یک نمونه کامل در فایل ورد تایپ و برای دانلود قرار داده شده است. امید آنکه دفاع خوبی از پایان‌نامه خود داشته باشید.

دانلود منشور اخلاقی پایان‌نامه

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله