تعهدنامه پایان‌نامه

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

اینجانب ………………….. دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته/دکتری تخصصی در رشته ……………………………….. که در تاریخ ……………………………… از پایان‌نامه/رساله خود تحت عنوان “………………………………………………………….” با کسب نمره ………….. و درجه ……………………………………….. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

۱)   این پایان‌نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.

۲)   این پایان‌نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

۳)   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان‌نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

۴)   چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء

درباره تعهدنامه پایان‌نامه

تعهدنامه پایان‌نامه یا اصالت اثر یک گواهی است که به موجب آن پژوهشگر متعهد می‌گردد این اثر را برای نخستین بار پدید آورده است. به دیگر سخن به موجب استناد این تعهد، اثر کپی‌برداری از کار دیگران نیست. همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید این فرم تعهد را تکمیل کنند. محل قرارگیری فرم تعهدنامه پس از صفحه بسم الله الرحمن الرحیم در رساله یا پایان‌نامه است.

دانلود فرم تعهدنامه پایان‌نامه

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله