پایان‌نامه مدیریت

پایان‌نامه (Thesis) سندی مکتوب از پژوهش و یافته‌های دانشجویان است که برای دریافت مدرک حرفه‌ای از دانشگاه تهیه می‌شود. در فارسی به تز مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، «پایان‌نامه» گفته می‌شود و به تز دوران دکتری «رساله» گفته می‌شود. پایان‌نامه مدیریت نیز ارائه یک پژوهش کاربردی به صورت مکتوب است که دستاوردهای تحصیلی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد را ارائه می‌کند.

به‌طور کلی پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت براساس استاندارد انجمن روانشناسی آمریکا (APA) از پنج بخش تشکیل شده است. پس از نگارش پایان‌نامه مدیریت برای آنکه پایان‌نامه جلد شود باید به صورت زیر تنظیم گردد :

عنوان پایان‌نامه مدیریت

عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پایان‌نامه است. گاهی صفحه عنوان درست مانند جلد پایان‌نامه طراحی می‌شود. صفحه عنوان شامل اطلاعات زیر است:

الف) عنوان پایان‌نامه

ب  ) نام کامل استاد راهنما

ج  ) نام کامل پژوهشگر یا پژوهشگران

د   ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان‌نامه در آن تقدیم میگردد .

ذ   ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت )

و   ) تاریخ ارایه پایان‌نامه

عنوان پایان‌نامه مدیریت

عنوان پایان‌نامه مدیریت

مشاوره جهت انتخاب عنوان پایان‌نامه مدیریت

انتخاب عنوان مناسب و علمی-کاربردی برای پایان‌نامه مدیریت برای کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و مهندسی صنایع

مقاله بیس یا مقاله مبنای لاتین از سایت امرالد، ساینس دایرکت و اسپرینگر مربوط به سال جاری

مقاله دارای پرسشنامه، مدل و فرضیه‌ها و سوالات پژوهشی روشن

امکان سفارش ترجمه مقاله با کیفیت بالا و ترجمه طلایی پارس‌مدیر

مشاوره در زمینه انتخاب روش تحقیق مناسب برای مقاله مبنا

نوآوری در عنوان و ارائه موضوع کاربردی و نوآورانه

ورود به صفحه انتخاب عنوان پایان‌نامه

پیشگفتار و تشکر و قدر دانی

صفحه تشکر و قدردانی در پایان‌نامه مدیریت الزامی نیست اما مرسوم است که یک صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. پژوهشگر می‌تواند در پایین پیشگفتار نیز از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند، سپاسگزاری کند.

فهرست مطالب پایان‌نامه مدیریت

فهرست مطالب و شماره صفحه مطالب معمولا شامل سه بخش است. دقت کنید فهرست مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه می‌خورد.

فـهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب

فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجود داشته باشد.

فهرست شکل‌ها و تصاویر و شماره صفحه هر تصویر، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد.

فصل نخست: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش

طرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول پایان‌نامه مدیریت و بسیار مشابه پروپوزال است. مهمترین قسمت‌های طرح تحقیق عبارتند از :

عنوان تحقیق باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد. مقدمه به مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اختصاص دارد. در بیان مساله، پژوهشگر موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین می‌کند. در اهمیت و ارزش تحقیق، منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به پژوهشگر دست می‌دهد، بحث می‌شود.

فصل دو: پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش

فصل دوم پایان‌نامه مدیریت براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پایان‌نامه مدیریت بیان می‌شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات و پیشینه پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می‌شود. اگر درباره سازمانی خاص تحقیق میکنید باید یک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

فصل سه: روش تحقیق

در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می‌شود. همچنین نحوه گردآوری داده‌ها بیان می‌شود. معمولا پژوهش‌های علمی از روش‌های مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات استفاده می‌کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می‌شوند. سپس گزاره‌های پژوهش ( فرضیه‌ها یا سوالات ) ارائه می‌گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم‌افزار تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز معرفی می‌شود. به بحث مقدمه‌ای بر روش پژوهش (تحقیق) رجوع کنید.

فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

در این قسمت براساس داده‌های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ازمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می‌شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

فصل پنج: خلاصه تحقیق و پیشنهادها

این فصل شامل دو قسمت اصلی، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها است. یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات و یافته هایی که پژوهشگر از تحقیق جاری خویش به دست آورده است. دوم اطلاعات و یافته هایی که پژوهشگر از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته‌های دیگران جمع آوری کرده است.

بعد از خلاصه پایان‌نامه باید محدودیت‌های تحقیق بیان شود. ذکر سه الی پنج مورد کافی است.  محدودیت‌های تحقیق شامل محدودیت هایی که کنترل آن از عهده پژوهشگر خارج است مانند انتخاب نوع بافته‌ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست پژوهشگر است مانند موضوع و محل تحقیق و …

درنهایت باید پیشنهادها ارائه شود: پیشنهاد برای پژوهشگران آینده، پیشنهاد به سازمان مورد مطالعه و پیشنهادهای عمومی که در هر مورد باید سه یا چهار پیشنهاد مطرح شود. پیشنهاد باید برای استفاده‌کنندگان چراغ باشد.

فهرست منابع و مآخذ

در این قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه می‌شود. فهرست نویسی قوانین خاص خودش را دارد. معمولا از روش APA برای نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود. به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع کنید.

پیوست

شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان‌نامه مدیریت کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه‌ها، آزمونها، نامه‌های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله