چکیده تحقیق (مقاله و پایان‌نامه)

چکیده (Abstract) بیان مختصر و مفید تمامی فعالیت‌های انجام گرفته در یک تحقیق خواه پایان‌نامه و خواه مقاله می‌باشد. این قسمت شامل اهمیت، هدف، روش تحقیق، یافته‌ها و بحث می‌باشد. چکیده معمولاً در یک پاراگراف تنظیم می‌شود و بهتر است شامل ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه باشد. البته مجلات مختلف از استانداردهای ویژه خودشان استفاده می‌کنند که در ادامه تشریح خواهد شد. همچنین در پایان چکیده باید واژگان کلیدی نوشته شوند. این واژگان بهتر است از عنوان تحقیق انتخاب شوند. رعایت اصول خوانایی متن در نوشتن این بخش الزامی است.

تفاوت چکیده پایان‌نامه و مقاله در تعداد کلمات مجاز است که با توجه به سیاست دانشگاه یا کنفرانس و فصلنامه مقصد می‌تواند متفاوت باشد. یک چکیده خوب راهی است برای عرضه کلیات و یافته‌های مهم مطالعه، تا خواننده براحتی تصمیم‌گیری کند که آیا به خواندن اصل مطلب ادامه دهد یا نه. بنابراینباید ارائه اطلاعات کلیدی کافی [برای نمونه، خلاصه نتایج، مشاهدات، روند یافته‌ها و غیره] در این بخش به شیوه‌ای مفید گنجانده شود، تا خواننده براحتی بتواند کار شما را ارزیابی کلی کند. چکیده را باید طوری نوشت که خواننده مشتاقانه به خواندن خود ادامه دهد. نظر به اهمیت موضوع روش نوشتن چکیده پایان‌نامه و مقاله به تفکیک ارائه می‌شود.

چکیده پایان‌نامه

چکیده شاه‌بیت و مطلع پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مدیریت است. این قسمت باید طوری نوشته شود که خواننده با مطالعه آن به خوبی متوجه شود که در کل پایان‌نامه چه اتفاقی افتاده است. حتما این بخش را با یک مقدمه یکی دوخطی در مورد اهمیت موضوع شروع کنید و سپس هدف از تحقیق را بیان کنید. در ادامه نیز باید نوع تحقیق را مشخص کنید. به نمونه زیر توجه کنید:

بازاریابی دیجیتال رویکرد مناسب دنیای کسب‌وکار امروز است که در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد کسب‌وکارهای آنلاین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک مطالعه کاربردی است که در سایت پارس‌مدیر صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد.

پس از آن باید به بیان مختصر جامعه و نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایائی و روش‌های تحلیل داده‌ها بپردازید. به نمونه زیر توجه کنید:

جامعه آماری این پژوهش کلیه پژوهشگرانی هستند که از سایت پارس‌مدیر استفاده می‌کنند. با توجه به فرمول کوکران نمونه‌ای شامل ۴۰۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. روایی پرسشنامه به روش تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ تایید گردید. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.

در نهایت نیز نتایج و پیشنهادهای پژوهشی را ارائه کنید.

چکیده مقاله

اصول نگارش چکیده مقاله نیز دقیقا مطابق پایان‌نامه است. اگر به استخراج مقاله از پایان‌نامه پرداخته‌اید می‌توانید عیناً همان ابستکرت پایان‌نامه را برای مقاله نیز استفاده کنید. با این وجود بسیاری از مجله‌ها و فصلنامه‌ها استانداردهای مشخصی برای نوشتن ابستکرت مقاله دارند. اگر پژوهش شما محدودیت‌های مهمی (مانند محدودیت‌های پژوهش در ارتباط با حجم نمونه یا روش تحقیق) داشته باشد، باید به طور مختصر در چکیده گنجانده شوند. این امر به مخاطب کمک می‌کند تا به اعتبار و تعمیم پذیری پژوهش دسترسی داشته باشد. اگر هدف پژوهش شما حل مسئله‌ای عملی باشد، می‌توانید در قسمت نتیجه‌گیری چکیده توصیه هایی را نیز بگنجانید. در صورت امکان می‌توانید توصیه هایی برای تحقیقات آتی قید نمایید. برای نمونه نتیجه‌گیری و پیشنهادها را به صورت زیر بنویسید:

نتایج نشان داده است بازاریابی دیجیتالی بر ابعاد محتلف عملکردی شامل رضایت، وفاداری و قصد استفاده از خدمات پژوهشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین به مدیران سایت پارس مدیر پیشنهاد می‌شود بر ابزارهای مختلف بازاریابی دیجیتال مانند بازاریابی محتوایی و رسانه‌های اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشند.

خلاصه و جمع‌بندی

خلاصه سازی کل پایان‌نامه در قالب یک صفحه، چالش برانگیز است ولی از آن جایی که چکیده اولین بخش (و گاهی اوقات تنها بخش) از پایان‌نامه است مورد مطالعه افراد قرار می‌گیرد، نگارش صحیح آن اهمیت زیادی دارد. استراتژی‌های ذیل به شما کمک می‌کنند تا به این مهم دست یابید. جزء به جزء پیش روید.همه چکیده‌ها از بخش‌های یکسان تشکیل نشده اند. اگر پژوهش شما ساختار متفاوتی داشته باشد (برای مثال پایان‌نامه‌های علوم انسانی که فصول آن بر اساس موضوع ترتیب یافته اند)، برای نگارش چکیده می‌توانید از روش ذیل استفاده کنید.

برای هر فصل لیستی از واژگان کلیدی ایجاد کنید و نکات کلیدی آن فصل را در قالب سه الی پنج جمله بیان کنید. این کار به شما یک چارچوب از ساختار چکیده ارائه می‌دهد. سپس برای نشان دادن چگونگی توسعه بحث جملات را اصلاح کنید. چکیده می‌بایست نسخه خلاصه شده‌ای از پژوهش را ارائه دهد و فقط حاوی اطلاعاتی باشد که در متن پایان‌نامه وجود دارد و به هیچ وجه نباید متنی در چکیده وجود داشته باشد که نتوان آن را در پایان‌نامه یافت.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله