کتاب برنامه ریزی تولید

دانلود کتاب برنامه‌ریزی تولید پیام نور

نام : کتاب برنامه ریزی تولید

رشته : مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

انتشارات: دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۹۶ صفحه

نوع فایل : تمام متن فارسی

فرمت کتاب : PDF

در این کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی تولید بیان و تشریح شده است. گفتنی است که برنامه ریزی تولید یکی از شاخه های مهندسی صنایع و به معنای فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات تولید آینده اش به آن ها نیاز دارد. ماموریت سیستم برنامه ریزی تولید، ایجاد سفارشات ساخت محصولات و صدور درخواست های مربوط به تأمین قطعات مورد نیاز سفارش ها و برنامه ریزی جهت تولید با درنظر گرفتن ظرفیت های در دسترس منابع و ماشین های تولیدی می باشد.

این کتاب توسط دانشگاه پیام نور و به صورت الکترونیک منتشر شده است. لینک کتاب حاضر با هماهنگی با سایت دانشگاه و مکاتبه با ایمیل info[at]pnu[dot]ac[dot]ir در پایگاه پارس مدیر قرار گرفته است. در صورتی که ناشر هر زمان عدم رضایت خود را بیان دارد لینک کتاب از پایگاه پارس مدیر برداشته خواهد شد.