کتاب زبان تاریخ اسلام

دانلود کتاب زبان تخصصی تاریخ اسلام پیام نور

دانلود کتاب زبان تاریخ اسلام

نام کتاب: زبان تخصصی تاریخ اسلام

رشته: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار (MBA)

انتشارات: دانشگاه پیام نور

نویسنده: علیرضا جلالی

مترجم: اعظم سرافرازی

مقطع: کارشناسی ارشد فراگیر و سراسری پیام نور

نوع فایل: تمام متن فارسی

راهنمای دریافت: ۰۹۱۷۶۳۹۰۳۲۲

درباره کتاب زبان تاریخ اسلام

در این کتاب تاریخ اسلام به زبان انگلیسی نوشته شده است. اعراب دوران جاهلیت در پرتو اسلام کمی از حالت حملات نابخردانه خارج شدند و با بکارگیری اصول آشنا شدند. ایمان سبب شد تا زندگی آنها جهت مند شود و از سوی دیگر خلق و خوی تهاجمی آنها کشورگشایی به امید دستیابی به غنایم را تحریک کرد. اسلام گسترده شد و چون چتری فراگیر خاورمیانه را در هم نوردید. تمدن های قدیمی مانند تمدن پارسیان درهم کوبیده شد و این دین نوظهور چنان در تار و پود ایرانیان دوانیده شد که اکنون تاریخ ایران به تاریخ پیش و پس از اسلام تقسیم شده است. ایرانیان اکنون در مدرسه و دانشگاه تاریخ اسلام مطالعه میکنند و این کتاب به زبان انگلیسی برای پژوهشگران ایرانی مسلمان تدوین شده است.