پرسشنامه شهروند الکترونیک

دانلود فایل ورد پرسشنامه شهروند الکترونیک (مشارکت الکترونیک شهروندان)

هدف : بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان

ابعاد : انتظار شهروندان از سود، ارائه امکانات و تسهیلات مادی، احترام و رعایت منزلت اجتماعی و تأمین رضایت خاطر شخصی

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

تعداد سوالات : ۳۰ گویه

تفسیر و بازیابی معنای دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است. توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک را دارد و همچنین اطلاعات‌، خدمات‌، کالاها و نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو می‌کند. در واقع شهروندان الکترونیک زمینه‌ساز استقرار شهر هوشمند و به تبع آن شهرهای الکترونیک و دولت الکترونیک هستند.

در زندگی امروزی، به دلیل تعدد وظایف شهروندان، هر فرد نیاز‌ها و وظایف گوناگونی دارد. برای رفع بسیاری از نیاز‌های خود، مجبور به استفاده از شیوه‌های آسان و کم هزینه تر می‌باشد. یکی از روش‌های جایگزین انجام فعالیت‌های روزمره شهروندی از طریق اینترنت است. مواردی مانند پرداخت قبوض، پرداخت عوارض، انجام امور بانکی، مراجعه به ادارات، دریافت مجوزات، خرید و فروش، آموزش و غیره است.

تعریف مفهومی: شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک را دارد و همچنین اطلاعات‌، خدمات‌، کالاها و نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو می‌کند.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش عوامل موثر بر مشارکت الکترونیک شهروندان از پرسشنامه شهروند الکترونیک با طیف لیکرت پنج درجه استفاده خواهد شد. همچنین این سازه براساس انتظار شهروندان از سود، ارائه امکانات و تسهیلات مادی، احترام و رعایت منزلت اجتماعی و تأمین رضایت خاطر شخصی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله