حکمرانی الکترونیکی

ترجمه مقاله شبکه‌های اطلاعاتی دولتی – نگاشتی از نمونه‌های حکمرانی الکترونیکی به صورت تخصصی توسط پارس‌مدیر

اصل مقاله و ترجمه دقیق آن را از پارس‌مدیر دانلود کنید.

ترجمه چکیده مقاله حکمرانی الکترونیکی

رویارویی با فشار اقتصادی،‌ تنش‌های اجتماعی، رقابت جهانی و اعتماد عمومی پایین باعث شده که دولت‌ها دیگر توان پرداختن به اهداف صرفا عمومی پیچیده و مستقل فزاینده یا قدم برداشتن به عقب و تکیه بر بازارها را نداشته باشند. درعوض، آنها باید جهت سازمان دادن منابع، دانش، و قابلیت‌های موجود در طلب اهداف عمومی بواسطه شبکه هایی از بازیگران دولتی و غیردولتی فعالیت کنند. الگوی جدید بمنظور مرتبط ساختن بازیگران با این شبکه و برقراری، مدیریت و حفظ روابط بین آنها، بطور فزاینده‌ای بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تکیه نموده است. ما به این شبکه‌های مبتنی بر ICT بعنوان شبکه‌های اطلاعاتی دولتی اشاره کرده‌ایم.

مقاله حاضر، بعنوان مقدمه‌ای بر بحث کنونی فصل نامه اطلاعاتی دولت بر مبنای شبکه‌های اطلاعاتی دولتی بکار رفته است. این بحث مرکب از ۱۲ نمونه از شبکه‌های منتخب از مقالات پذیرفته شده در پنجمین همایش بین‌المللی تئوری و تجربه حکمرانی الکترونیکی،‌ ICEGOV2010 که در اکتبر۲۰۱۰ در پکن، چین برگزار گردید، می‌باشد. این مقاله چارچوبی مفهومی را نیز برای شبکه‌های مدیریت دولتی ارائه می‌دهد. همچنین چارچوبی را برای توصیف، تجزیه‌و‌تحلیل و مقایسه نمونه‌ها بکار می‌گیرد، و بدینسان این جلد را با ادبیات مدیریت دولتی مرتبط می‌سازد. شیوه اداره دولت باید با فناوری‌های جدید سازگار شود. در این صورت دولت بهتر می‌تواند به نیازهای شهروندان و افراد جامعه پاسخگو باشد.

واژگان کلیدی: شبکه‌های اطلاعاتی دولتی، شبکه‌های خط‌مشی، شبکه‌های همکاری، شبکه‌های حکمرانی، مدیریت دولتی، حکمرانی الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود مقاله اصل لاتین

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله