پرسشنامه فرار مالیاتی

دانلود پرسشنامه فرار مالیاتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : دینداری، نگرش به دولت، اخلاق، فرار مالیاتی

هدف : سنجش فرار مالیاتی مودیان و عوامل موثر بر آن

تعریف مفهومی پرسشنامه فرار مالیاتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. این مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.. مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می‌پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

یکی از منابع بزرگ درآمدی دولت‌ها در اقتصاد مالیات میباشد. بنابراین بررسی عوامل اثرگذار در کاهش و افزایش مالیات بسیار مهم است. از عواملی که می‌تواند موجبات کاهش مالیات را به وجود بیاورد اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی شرکت‌هاست. هر گونه فعالیت و کوشش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود.

فرار مالیاتی یا گریز از مالیات (Tax evasion) هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن و گریختن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می‌رود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت نماید. بنابراین بهتر است پرسشنامه فرار مالیاتی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله