پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

دانلود پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه تاب‌آوری مک مانوس

تعداد سوالات : ۶۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی، آسیب پذیری‌های کلیدی و  ظرفیت تطابق پذیری

تعداد سوالات : ۶۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

تعریف مفهومی پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

تاب آوری سازمانی در سلامت و موفقیت سازمانی و همین طور در شکست‌های سازمانی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. لذا برای تمامی مدیران توسعه تاب آوری دارای جایگاه ویژه و متضمن پایداری و موفقیت است. تاب آوری در برابر بحرانها (Disaster Resilience) یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی در مدیریت بحران در سال‌های اخیر بوده است. این مفهوم  به طرز گسترده‌ای در مورد جوامع تاب آور بکار گرفته شده است. پژوهشگران تلاش کرده اند تا ویژگی‌های جوامع تاب آور را شناسایی و راهبردهای ایجاد این جوامع را معرفی نمایند.

مقیاس تاب‌آوری مک‌مانوس

همه سازمان‌ها باید یکی از اهداف مهم و استراتژیک شان را تاب آوری در برابر بحرانها در نظر بگیرند و میزان دستیابی به این هدف مهم را مرتبا اندازه‌گیری کنند. مدلهای زیادی برای اندازه‌گیری تاب آوری سازمانی ارایه شده اند. از نطر این مدل تاب آوری سازمانی دارای شاخصهایی می‌باشند که در سه محور اصلی عبارتند از:

شاخص‌هایی که میزان موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی (situational awareness) سازمان را اندازه می‌گیرند.

شاخص‌هایی که آسیب پذیری‌های کلیدی (key stone vulnerabilities) سازمان را اندازه‌گیری می‌کنند.

شاخص‌هایی که ظرفیت تطابق پذیری (adaptive capacity) سازمان را اندازه‌گیری می‌کنند.

مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب‌ آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) برای بررسی تاب‌آوری افراد مناسب است. بررسی ویژگی‌های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه‌های بالینی و غیربالینی بوده و می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله