پرسشنامه امنیت شغلی

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی نیسی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: نیسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش در کار، وابستگی به سازمان، دفاع از سازمان

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه امنیت شغلی

امنیت شغلی (Job security) یعنی اینکه فرد شاغل نگران از دست دادن شغل خود نباشد. البته این تعریف تنها بخش کوچک اما مهمی از مفهوم کلی امنیت شغلی را در بر می‌گیرد. وقتی فردی وارد شغلی می‌شود روی درآمد مالی آن شغل حساب باز می‌کند و مطمئناً هزینه‌های زندگی خود را نیز از آن طریق به دست می‌آورد، از این‌ رو مفهوم امنیت شغلی ازنظر مالی و اقتصادی در اولویت بیشتری نسبت به فاکتورهای دیگر قرار دارد چراکه اگر فردی از شغل خود اخراج شود، زندگی او کاملاً دگرگون و مختل خواهد شد.

ابعاد امنیت شغلی

ابعاد پرسشنامه امنیت شغلی نیسی

از نظر روانشناسان امنیت شغلی بیشتر روی روان افراد تأثیر می‌گذارد و آن را درگیر خود می‌کند. ممکن است هنوز فرد در سازمان موردنظر مشغول به فعالیت باشد اما این نگرانی، دلهره و اضطراب که ممکن است شغل خود را از دست دهد، انرژی او را می‌گیرد و او را خسته و افسرده می‌کند.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه بوده و هدف آن بررسی میزان امنیت شغلی از ابعاد مختلف است. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج  درجه می‌باشد.

شیوه نمره‌دهی: این پرسشنامه ۹ بعد دارد. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات کلی بالاتر نشان دهنده احساس امنیت شغلی بالاتر از دیدگاه فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله