پرسشنامه بانکداری شرکتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه بانکداری شرکتی شامل ۱۶ گویه طیف لیکرت دارای روایی و پایایی

هدف: سنجش وضعیت بانکداری شرکتی

سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

ابعاد: این پرسشنامه تک بعدی می‌باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی Corporate banking مجموعه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی می‌باشد. بانک‌ها به منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های مشتریان حقوقی، شرکتی و یا مشتریان حقیقی که از خدمات بانک برای کسب‌وکار خود استفاده می‌‌کنند، ارائه می­‌نمایند. یکی از نیازمندی‌های مشتریان شرکتی اعمال نحوه تقسیم وظایف و سطوح دسترسی در واگذاری امکانات بانکداری مجازی به کارکنان شان می‌باشد. معمولاً، بانکداری شرکتی یک دایره تخصصی از یک بانک تجاری است که راهکارهای بانکداری مختلفی را پیشنهاد می‌کند از قبیل مدیریت اعتبار، مدیریت دارایی، مدیریت وجوه نقد و پذیره‌نویسی برای شرکت‌های بزرگ و همچنین واحدهای تجاری کوچک و متوسط. با استفاده از ابزار پرسشنامه به خوبی می‌توان وضعیت عملکردی بانک‌ها در این حوزه را سنجید.

پرسشنامه بانکداری شرکتی ابزاری برای سنجش وضعیت بانک در عرصه خدمات به شرکت‌ها است. این رویکرد تلاش دارد کلیه نیازهای مشتریان شرکتی که نیازهای بانکی بسیار متفاوتی با دیگر بخش‌های مشتریان دارند را با بهره‌گیری از ساختار، مدل‌ها و فرآیندهایی کاملا متفاوت از گذشته، پاسخ دهد. بانکداری شرکتی، با تمرکز بر شناخت مشتریان شرکتی، در تلاش است تا با تکیه بر تمایزهای حاصل از استراتژی‌های مشتری مدارانه، ساختار منعطف، تخصص و تعهد بانکداران مجرب خود و نیز فرآیندها و سیستم‌های منحصر به فرد، در جایگاه یک شریک تجاری معتمد و کارآمد نقش آفرینی کند. بانکداری شرکتی به جنبه‌ای از عملیات بانکی اشاره دارد که در تعامل با مشتریان شرکت‌ها صورت می‌گیرد. برای سنجش ووضعیت بانک‌ها در این زمینه پانزده گویه در نظر گرفته شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله