پرسشنامه جو سازمانی

دانلود پرسشنامه جو سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

تعداد سوالات: ۳۲ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقه‌مندی، ملاحظه گری، فاصله‌گیری، نفوذ و پویایی و تاکید بر تولید

پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ

ابعاد: اهداف سازمان، نقش، رویه‌ها، پاداش‌ها و ارتباطات

تعداد سوالات: ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه جو سازمانی

در فرهنگ آکسفورد واژه‌ی جو از حیث لغوی به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل بحث و جدل بوده و در حد محدودی مورد شناخت قرار گرفته جو سازمانی است. از این‌رو گرچه تحقیقات مرتبط با جو سازمانی و تلاش برای تدوین تعریفی قابل قبول از حداقل‌ ۴۰ سال پیش آغاز شده، ولی هنوز تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد ارائه نشده است. به عبارت دیگر تعاریف ارائه شده‌ از مفهوم جو سازمانی با هم سازگاری ندارند.

جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطلاق شده است. این عامل متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است. به عبارت دقیق‌تر جو سازمانی عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده و بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در سازمان می‌باشد. جو به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود. پژوهشگران درباره جو سازمانی اظهار می‌دارند که جو سازمان، شیوه‌ی برخورد سازمان را با اعضا نشان می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد.

این مقیاس نخستین بار توسط هالپین و کرافت به سال ۱۹۷۱ معرفی شد و سپس توسط هایز به سال ۱۹۷۳ اعتبارسنجی گردید. نسخه نهایی شده در پیوست B از مقاله زیر قابل دسترسی است.

Hayes, A. E. (1973). A Reappraisal of the Halpin-Croft Model of the Organizational Climate of Schools.
Andrew W. Halpin, Don B. Croft. (1971). The organizational climate of schools, Chicago : Midwest Administration Center, University of Chicago

دانلود اصل مقاله جو سازمانی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله