دانلود لینگو Lingo

تفاوت نرم‌افزار Lingo و Lindo

یکی از سوالات اساسی دانشجویان همیشه تفاوت بین دو نرم افزار لیندو و لینگو است. تفاوت لینگو و لیندو خیلی زیاد نیست. در سایت سازنده این دو نرم‌افزار یعنی شرکت Lindo System تفاوت نرم افزار Lingo و Lindo ارائه شده است که گروه تخصصی پارس‌مدیر تفاوت آنها را ترجمه کرده است:

بطور کلی هر دو نرم‌افزار LINDO و LINGO از یک مجموعه API یکسان استفاده کرده و می‌توانند مسائل یکسانی را حل کنند. تفاوت این دو نرم‌افزار در شیوه نمایش مدل‌ها و کار با آنها برای کاربران است. هر دو نرم‌افزار می‌توانند به عنوان یک افزونه در محیط اکسل استفاده شوند. این ویژگی برای افرادی که به محیط اکسل عادت دارند خیلی مناسب است.

اما نرم‌افزار لینگو دارای مزایای جانبی زیر است:
در نرم‌افزار لینگو کاربر می‌تواند با استفاده از زبان مدلسازی مدل‌های متنوعی را با افزودن و کاستن متغیرها طراحی کند. همچنین لینگو می‌تواند فایل‌های ذخیره شده با اکسل را خوانده و با پایگاه داده اکسس ارتباط برقرار کند. همچنین امکانات برنامه‌نویسی در لینگو به گونه‌ای است که کاربران حرفه‌ای می‌توانند از توانمندی‌های این نرم‌افزار در برنامه های نوشته شده خود استفاده کنند. بطور کلی تفاوت چندانی برای کاربران معمولی برای کار با این دو نرم‌افزار وجود ندارد.

دانلود نرم افزار لینگو Lingo

دانلود جزوه آموزش Lingo

ترجمه شده توسط سایت پارس‌مدیر از وب سایت سازنده