پرسشنامه اکوتوریسم

دانلود پرسشنامه اکوتوریسم (گردشگری طبیعت) همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

ابعاد: عوامل شخصیتی، زیرساختی و طبیعت

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهوم و عملیاتی پرسشنامه اکوتوریسم

تعریف مفهومی: گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخوردهٔ جهان سفر می‌کنند. این گردشگران به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی‌ها و دیگر جانوران می‌پردازند. البته در بوم گردشگری صرفاً دیدار مطرح نیست بلکه آموزش محیط زیست و نفع‌رسانی به جوامع محلی و غیره ضروری و واجب است. اصطلاح «بوم گردی» اخیرا رواج پیدا کرده است. منظور از آن، سفر به مناطق محلی و اقامت در اقامتگاه‌های روستایی و محلی میباشد.

به این‌گونه از گردشگران که به دیدار از بوم سامانه و طبیعت زنده می‌پردازند، نام اکوتوریست یا بوم گردشگر داده شده‌است. بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خود را از بوم گردشگران خارجی تأمین می‌کنند. «در ایران توسط فرهنگستان معادل طبیعت‌گردی نام‌گذاری شده‌است که با توجه به ظهور زمین‌گردشگری در چند دههٔ اخیر در ایران و جهان این واژه با معادل‌سازی طبیعت‌گردی صحیح نخواهد بود و بهتر است اکوتوریسم را معادل بوم گردشگری نامید».

تعریف عملیاتی: برای سنجش گردشگری طبیعت از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. ابعاد اصلی این پرسشنامه شامل عوامل شخصیتی، طبیعتی و زیرساختی است. برای هریک از این ابعاد نیز تعدادی گویه در نظر گرفته شده است. بعبارت دیگر معادل فارسی «طبیعت گردی» هر نوع گردشگری در طبیعت است و لزوما اکوتوریسم نیست. در طبیعت گردی طبیعت برای استفاده ی انسان آماده و تجهیز می‌شود ولی در اکوتوریسم انسان خود را برای حضور صحیح و خردمندانه در طبیعت آماده می‌سازد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله