روش پریرا و روش رینارد

روش پریرا و روش رینارد شاخص‌هایی برای ارزیابی ژئومورفوتوریستی هستند که در مطالعات گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. ژئومورفوتوریسم یکی از روش‌های مطالعاتی جدید در حوزه میان رشته‌ای گردشگری و زمین‌شناسی است. این روش بر شناسایی ژئومورفوسایت‌ها Geomorphosite یا مکان‌های ویژه ژئومورفولوژیک استوار است. ژئومورفوسایت‌ها از مفاهیم جدیدی هستند که با تاکید بر تعیین مکان‌های ویژه وارد ادبیات گردشگری شده‌اند.  هدف از طرح چنین مفاهیمی شناسایی لندفرم‌هایی است که دارای جایگاه و اهمیت ویژه در توصیف و درک تاریخ زمین هستند.

ژئومورفوسایت‌ها از ارزش‌های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توام برخودار هستند. جهت ادراک و بهره‌برداری گردشگری انسان‌ها و گردشگران از آنها استفاده می‌شود. بنابراین ژئومورفوسایت‌ها به خودی خود و یا در ترکیب با مواریث فرهنگی، تاریحی و اکولوژیکی، توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری گردشگری پایدار در یک منطقه خواهند داشت. استفاده از روش‌های پریرا و راینارد در ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها بسیار بااهمیت است.

روش پریرا و روش رینارد

روش پریرا

روش پریرا یکی از روش‌های نوین در ارزیابی و ارزش‌گذاری ژئومورفوسایت‌ها از ابعاد مختلف می‌باشد که بوسیله آن می‌توان ارزش علمی، ارزش مکمل؛ ارزش محافظت و ارزش کاربردی ژئومورفوسایت‌ها را تعیین و در نهایت به ارزش ژئومورفولوژیکی و مدیریتی هر کدام از آن‌ها پی برد و با توجه به امتیاز عیار آنها می‌تون در برنامه‌ریزی‌های گردشگری آنها گنجاند و در حوزه ژئوتوریسم و روی این مکان‌ها سرمایه‌گذاری نمود.

روش رینارد

در روش رینارد، یک ژئومورفوسایت براساس سه ارزش علمی، ارزش افزوده و ارزش ترکیبی تفسیر می‌گردد. در ارزش علمی، شاخص‌های درهم‌تنیدگی، قابلیت مشاهده مجدد، کمیابی، تمامی و ارزش جغرافیای دیرینه مدنظر است. در ارزش افزوده، شاخص‌های اکولوژیک، زیبایی، ارزش اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در نظر گرفته می‌شود. در ارزش ترکیبی، شاخص‌های جهانی، آموزشی، تهدیدها و نحوه مدیریت مدنظر قرار می‌گیرند.

فهرست شاخص‌های روش پریرا و رینارد برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها

برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها از طریق روش پریرا و روش رینارد شاخص‌های معینی وجود دارد. این شاخص‌ها توسط سایت پارس‌مدیر ترجمه و در قالب یک فایل ورد تهیه و تنظیم شده است. برای دانلود فهرست شاخص‌های روش پریرا و رینارد برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها از لینک زیر استفاده کنید. محتویات بسته آموزشی:

  • شاخص‌های روش پریرا (فایل ورد فارسی)
  • شاخص‌های روش پریرا (فایل ورد فارسی)
  • اصل مقاله روش پریرا به زبان انگلیسی
  • شاخص‌های روش پریرا به زبان انگلیسی
  • دو نمونه مقاله فارسی
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله