موانع کارآفرینی زنان روستایی

موانع کارآفرینی زنان روستایی اشاره به عوامل بازدارنده‌ای دارد که مانع بهره‌گیری از فرصت‌های کارآفرینی بوسیله بانوان ساکن روستا می‌شود. کارآفرینی زنان روستایی نقش پررنگی در اشتغالزایی، سطح رفاه و بهبود توان اقتصادی خانوارهای روستایی ایفا می‌کند. بنابراین شناخت این موانع و رفع آن یک اولویت اساسی برای دولت‌ها است.

با وجود آنکه فرصت‌های شغلی و کارآفرینی بسیاری در روستاها برای بانوان وجود دارد اما موانع زیادی در این میان وجود دارد. چنین موانعی باعث می‌شود بانوان اهل روستا نتوانند از توانمندی‌هایی که دارند و مواهب طبیعی که در اختیارشان است درست استفاده کنند. در پژوهش‌های گوناگون از موانع متعددی صحبت شده است که در این نوشتار کوشش می‌شود عمده‌ترین موانع کارآفرینی زنان روستایی بیان شود.

موانع کارآفرینی زنان روستایی

از دیدگاه امری میلر موانع عمده کارآفرینی زنان روستایی عبارتند از:

  • نبود ظرفیت‌سازی
  • نبود توانمندسازی
  • نبود تسریع رشد بوسیله تحرک‌بخشی

لیزا کراس باور دارد نبود دسترسی زنان به اعتبارات و خدمات حمایتی از موانع تاثیرگذار بر کارآفرینی زنان روستایی هستند. مارینا لوپز معتقد است نبود نهادهای پشتیبان و سازماندهی ضعیف کارآفرینان زنان روستایی، پایین بودن سطح تحصیلات، تبعیض در بازار کار، وجود باورهای سنتی و کلیشه‌ای پیرامون بانوان روستانشین، موانع اصلی در توسعه و تقویت کارآفرینی بانوان روستاها هستند.

ساختارهای مردانه برتر و توزیع جنسیتی شایستگی‌ها و مهارت‌های شغلی، اصرار به پدرسالاری در خانواده‌های روستایی، نبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی نیز در این امر دخیل هستند. از سوی دیگر سطح پایین مهارت‌ها، فناوری ضعیف و منابع محدود مالی نیز مانع بزرگی بر سر راه کارآفرینی زنان روستایی است.

موانع علمی، فرهنگی، ایدولوژی، تبعیض‌های اجتماعی، کمبود تسهیلات در نگهداری فرزندان نیز در پژوهش ولبا و جانسن مورد تاکید قرار گرفتند. از دیگر موانع کارآفرینی زنان روستایی می‌توان به نابرابری بر پایه جنسیت در دستیابی به منابع رشدی و سطح آموزش رسمی ضعیف اشاره کرد. منظور از منابع رشدی، نظام‌های مالی، اعتباری، آموزش و اطلاعات هستند.

دسته‌بندی موانع کارآفرینی زنان روستایی

پیرامون دسته‌بندیموانع کارآفرینی زنان روستایی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

سازمان بین‌المللی کار موانع کارآفرینی بانوان را به این صوت دسته‌بندی کرده است:

۱- موانع رفتاری: زنان اعتماد به نفس کمتر و تصور – منفی از خود دارند.

۲- موانع ایفای نقش: تعرض بین وظایف مختلف با محدودیتهای زمانی.

۳- موانع اجتماعی وفرهنگی: دید منفی نسبت به زنان در کار.

۴- موانع تحصیلی: زنان به طور نسبی از سطوح تحصیلات پایینتری – نسبت به مردان داشته و اغلب دسترسی محدود به فرصتهای آموزشی شغلی دارند.

۵- موانع شغلی: زنان فرصت – کمتری در بخش رسمی اقتصاد برای پیشرفت مهارت‌های خوددارند.

۶- موانع زیربنایی: دسترسی به اعتبار، فناوری، – خدمات حمایتی، زمین و اطلاعات به طور اصولی برای زنان مشکلتر است.

۷ موانع قانونی: فعالیت قانونی مستقل برای زنان محدود است.

تعاونی روستایی کارآفرینی اروپا نیز پس از پژوهش‌های خود عمده موانع کارآفرینی در اروپا را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱- موانع اصلاحی و تعدیلی: مانند موانع اجرایی برای ورود.

۲- موانع فرهنگی و اجتماعی: مانند ترس از شکست و فقدان مهارت‌ها و دانش کارآفرینی.

۳- موانع مالی و اقتصادی: مانند استرس بیش از حد در مورد سرمایه مخاطرهای، تأمین مالی در – مرحله اولیه و تأمین مالی بلندمدت‌تر.

پایان سخن

از آنجا که اشتغال زنان همواره با مسائل گوناگونی مواجه است، طبیعتا کارآفرینی زنان نیز با چالش‌ها و موانع بسیاری برخوردار است. حال در جوامع روستایی این مشکلات بیشینه است چرا که فرهنگ مردسالار و نگاه سنتی به زن در اوج خود است. برای سنجش این پدیده، پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان روستایی را دانلود کنید.

مانع‌ها و مشکلات بسیاری برای کارآفرینی بانوان ساکن روستا وجود دارد. پژوهش‌های گوناگونی نیز در این زمینه انجام شده است. به‌نظر می‌رسد می‌توان این مانع‌ها را به سه دسته اصلی تقسیم رد. نخستین دسته موانعی هستند که هم برای زنان و هم مردان کارآفرین وجود دارد. دسته دوم به شرایط زندگی در روستاها و امکانات و مسائل زیرساختی برمی‌گردد. دسته سوم منحصر به بانوان روستاهای کشور است که در این مقاله مورد تاکید قرار گرفت.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله