پرسشنامه سقف شیشه‌ای سازمان

دانلود پرسشنامه سقف شیشه‌ای سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: این پرسشنامه تک‌بعدی است.

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سقف شیشه‌ای سازمان

این پرسشنامه به جهت ارزیابی مفهوم سقف شیشه‌ای در ادارات ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال است. پرسشنامه استاندارد سقف شیشه‌ای دارای روایی و پایایی و نمره گذاری می‌باشد.

آیا شما به عنوان یک کارمند در اداره خاصی مشغول کار و فعالیت هستید؟ فارغ از اینکه اداره شما در چه زمینه‌ای کار و فعالیت می‌کند، آیا سلسه مراتب سازمانی در اداره و یا سازمان شما رعایت شده است؟ اگر شما به عنوان کارمند مرد در سازمان فعالیت دارید، آیا برابری میان کارکنان زن و مرد در سازمان شما رعایت می‌شود و یا بالعکس اگر کارمند زن هستید، رفتار مدیران سازمانی با شما نسبت به کارمندان مرد چگونه است؟ این سوالات از سری سوالاتی است که ممکن است برای کارمندان زن در سازمان‌ها و یا مردان پیش بیاید. نکته مهم و حائز اهمیت این است که، عدالت و انصاف در محیط سازمانی باید رعایت شود.

اصطلاح سقف شیشه‌ای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ توسط دبرا و کاندوس در مجله وال استریت بیان شد. هدف از بیان این اصطلاح توضیح این مسئله بود که، در ادرات و سازمان‌ها یک سری موانع نامرئی وجود دارند و این موانع نامرئی باعث می‌شوند که جایگاه زنان در سازمان‌ها ارتقا پیدا نکند و یا زنان کارمند آن طور که باید در محیط کار خود پیشرفت نکنند.  این موانع ممکن است ناشی از تعصبات و نگرش‌های جامعه، فرهنگ و یا تعصبات درون خود سازمان باشد.

در ادامه ممکن است که زنان کارمند در محیط کاری خود، هرگز متوجه این موانع که برای آنان در نظر گرفته می‌شود، نشوند و خوب بالطبع این موانع باعث می‌شود که زنان به جایگاه واقعی خود که مستحق آن هستند، نرسند. برای مثال می‌توان گفت، عدم اعطای جایگاه مدیریت و یا سپردن مسئولیت‌های برون مرزی و بین المللی می‌تواند نمونه‌ای از مثال سقف شیشه‌ای در سازمان‌ها برای زنان باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله