کتاب روش‌های تحقیق در علوم رفتاری

عنوان: کتاب روش‌های تحقیق در علوم رفتاری

نویسنده: زهره سرمد، الهه حجازی و عباس بازرگان

نشر: انتشارات آگاه

محتوا: خلاصه کتاب

تعداد صفحات: ۴۰۰ اسلاید

نوع فایل : اسلایدهای پاورپوینت

منبع: آزمون دکتری مدیریت

در صورتی که ناشر عدم رضایت خود را بیان دارد لینک پاورپوینت کتاب از پایگاه پارس مدیر برداشته خواهد شد.

درباره کتاب روش‌های تحقیق در علوم رفتاری

این کتاب بدون تردید بهترین منبع برای فراگیری درس روش تحقیق برای دانشجویان مدیریت و علوم اجتماعی است. بخش اول کتاب به صورت‌بندی گزاره‌های تحقیق اختصاص دارد. در بخش دوم به گردآوری داده‌ها پرداخته شده است. بخش سوم به تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. در بخش چهارم نیز به ارائه گزارش و اطلاع‌رسانی یافته‌های پژوهش پرداخته شده است. دانشجویان و پژوهشگران با مطالعه این کتاب با روش پژوهش علمی و انواع روش تحقیق به خوبی آشنا می‌شوند.

پژوهش علمی کوششی نظام‌مند جهت پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهش است. یکی از بخش‌های اصلی هر پژوهش علمی، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیات بیان شده توسط پژوهشگر است. انتخاب یک روش پژوهش مناسب، پژوهشگر را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می‌رساند. به کارگیری آزمون‌های آماری مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده می‌گردد. اگر یک مطالعه با روش علمی و مبتنی بر روش تحقیق صحیح صورت گیرد صحت و دقت داده‌های برآورد شده بسیار بیشتر خواهد شد.

فصول کتاب

بخش نخست: صورت‌بندی گزاره‌های تحقیق

 • فصل نخست: روش علمی و مارحل آن
 • فصل دو: بیان مساله و گزاره‌های تحقیق
 • فصل سه: بررسی پیشینه پژوهش

بخش دو: گردآوری داده‌ها

 • فصل چهار: روش‌های تحقیق
 • فصل پنج: ابزار اندازه‌گیری در تحقیق
 • فص شش: جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری
 • فصل هفت: اعتبار درونی و برونی در تحقیق

بخش سه: تحلیل داده‌ها

 • فصل هشت: مفاهیم اساسی در تحلیل داده‌ها
 • فصل نه: تحلیل داده‌های کمی در طرح‌های غیرآزمایشی
 • فصل ده: تحلیل داده‌های کمی در طرح‌های آزمایشی

بخش چهار: اطلاع‌رسای یافته‌های پژوهشی

 • فصل یازده: تدوین گزارش تحقیق
 • پیوست‌ها
5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله