پرسشنامه تامین مالی

دانلود پرسشنامه تامین مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: استقراض، جریان نقدینگی و استفاده از سهام رایج

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تامین مالی

تعریف مفهومی: تامین مالی (Financing) فرایندی برای جذب و تخصیص پول و اعتبارات برای انجام پروژه‌های سازمانی، ملی و بین‌المللی است. شرکت‌ها، کسب‌وکارها، پیمانکاران و دولت‌مردان همیشه با دغدغه جذب و تخصیص بهینه منابع پولی و اعتباری مواجه هستند. برای این منظور روش‌ها و راهکارهای متعددی وجود دارد که در یک دسته‌بندی می‌توان سه روش اصلی برای آن در نظر گرفت:

  • استقراض
  • جریان نقدینگی
  • استفاده از سهام رایج

تأمین مالی فرآیندی است که در آن مدیران شرکت برای فراهم کردن منابع مالی لازم برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اقدام به جمع‌آوری منابع مالی می‌نمایند. شرکت‌های کوچک و بزرگ بسته به نیاز خود باید منابع تأمین مالی مناسبی را انتخاب نمایند. چهار فاکتور اصلی که تعیین‌کننده منبع تأمین مالی مناسب هر شرکتی هستند شامل ریسک، بازده، میزان سرمایه‌گذاری و افق زمانی سرمایه‌گذاری می‌باشد.

تعریف عملیاتی: ردمن و همکاران (۲۰۰۸) برای بررسی روش‌های تامین مالی، پرسشنامه‌ای را تدوین کردند. این پرسشنامه در پارسی نیز بوسیله رستمی به سال ۱۳۹۳ ترجمه، اعتبارسنجی و هنجاریابی گردید. نسخه بومی مقیاس ردمن و همکاران اینک در پایگاه پارس‌مدیر ارائه شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. مقیاس حاضر سه روش استقراض، جریان نقدینگی و استفاده از سهام رایج را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست. مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله