پرسشنامه کلاهبرداری از بیمه

دانلود پرسشنامه کلاهبرداری از بیمه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد : محرک/ انگیزه، فرصت و توجیه عقلی

تعداد سوالات : ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی و شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه در ایران

تعریف مفهومی پرسشنامه کلاهبرداری از بیمه

وقوع کلاهبرداری‌های بیمه‌ای باعث ایجاد خسارت‌های زیادی در شرکت‌های بیمه شده است. شناخت ارکان کلاهبرداری بیمه‌ای و راه‌های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع کلاهبرداری بیمه‌ای کمک شایانی می‌نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می‌گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در کلاهبرداری بیمه‌ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد جرم کلاهبرداری، می‌توان احکام و شرایط حاکم بر جرم کلاهبرداری در بیمه را استنتاج نمود.

کلاهبرداری در انواع بیمه اعم از بیمه‌های اموال، اشخاص و … متفاوت می‌باشد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری مؤثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می‌توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود. برگزاری همایش‌ها با حضور کارشناسان و حقوقدانان جهت بررسی کلاهبرداری‌های به عمل آمده و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با موارد مشابه، نقش عمده و مؤثری در کاهش ارتکاب این جرایم دارد. برای این منظور از پرسشنامه کلاهبرداری از بیمه استفاده کنید.

شیوه‌های کلاهبرداری از بیمه

کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی ازکلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می‌شود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه در اطراف ما اتفاق میافتد. مثلاً کسی که در یک تصادف کوچک ادعای خسارت مالی و بدنی زیادی میکند یا کسی که بر اثر حادثه‌ای در محل کار هیچگونه جراحت یا خسارتی بهاو وارد نشده ولی در پی اخذ خسارت و از کارافتادگی است کلاهبردار و متقلب به شمار می‌آید.

کارشناسان موارد تقلب و کلاهبرداری را چنین دسته بندیکرده اند: تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های اتومبیل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های کارگران، تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های کارفرمایان، تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های منازل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه‌های درمانی، بارزترین نمونه، ایجاد تصادف‌های ساختگی برای دریافت خسارتهای مالی و درمانی است.

ابعاد کلاهبرداری از بیمه

ابعاد کلاهبرداری از بیمه

اجرای این تصادف‌های عمدی را معمولاً افراد خلافکار در مقابل دریافت پول برعهده میگیرند. دیگر نمونه‌ها چنین اند: ارائه اطلاعات نادرست درباره میزان استفاده از خودرو هنگام بیمه آن؛ اعلام خلاف واقع خسارات بدنی به شرکت بیمه هنگام تصادف از طریق تلفن؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره دزدیده شدن اتومبیل؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره صدمه دیدن اتومبیل و اینکه در تصادف راننده مقصر فرار کرده است؛ اعلام وارد شدن صدمات بدنی به کسانی که هنگام تصادف داخل اتومبیل نبوده اند.

جمع‌بندی بحث

موضوع تقلب در صنعت بیمه از موضوعات مهمی است که بخشی از سرمایه و انرژی صنعت بیمه را به خود اختصاص می‌دهد .در میزگرد بررسی موضوع تقلب که با حضور معاون نظارت ،معاون حقوقی و مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی و مدیرانی از بیمه‌های رازی و دانا برگزار شد به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شد. کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می‌شود.

کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می‌افتد. مثلاً کسی که در یک تصادف یا حادثه شغلی کوچک ادعای خسارت مالی و بدنی زیادی میکند یا کسی که بر اثر حادثه‌ای در محل کار هیچگونه جراحت یا خسارتی به او وارد نشده ولی در پی اخذ خسارت و از کارافتادگی است کلاهبردار و متقلب به شمار می‌آید. استفاده از پرسشنامه کلاهبرداری از بیمه برای تحقیقات مناسب است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله