پرسشنامه شفافیت سازمانی

فایل ورد پرسشنامه شفافیت سازمانی (OTQ) همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز

ابعاد: مشارکت، اطلاعات بنیادی، پاسخگویی و پنهان‌کاری

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شفافیت سازمانی النشمی

ابعاد: شفافیت قوانین، فعالیت، معاملات و امور اداری و استخدامی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهوم و عملیاتی پرسشنامه شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی (Organizational transparency) تلاش هایی آگاهانه برای دردسترس قرار داد اطلاعاتی خواه مثبت و خواه منفی است که از لحاظ قانونی قابل افشاسازی هستند. اطلاعاتی که دقیق، به‌هنگام، متوازن و خالی از ابهام هستند و با هدف حفظ و ارتقای قابلیت پاسخ‌گویی منطقی سازمان‌ها در قبال اعمال، خط‌مشی‌ها و فعالیت‌هایشان، در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

شفافیت به معنای ادراک از کیفیت اطلاعاتی است که به‌طور آگاهانه از جانب فرستنده اطلاعات به اشتراک گذاشته شده است. برخلاف آنچه که اکثر پژوهشگران تصور می‌کنند، شفافیت یک سازه تک بعدی نیست. این مفهوم ترکیبی از ویژگی‌هایی همچون آشکارسازی اطلاعات، وضوح اطلاعات و صحت اطلاعات است.

در بافت سازمانی، شفافیت معمولاً به معنای باز بودن و سهولت دسترسی به اطلاعات است. شفافیت سازمانی را فرایند تضمین پاسخگویی از طریق آشکارسازی به موقع اطلاعات تعریف می‌کنند. مقیاس شفافیت راولینز (۲۰۰۸) به منظور سنجش شفافیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و مولفه مشارکت، اطلاعات بنیادی، پاسخگویی و پنهان کاری می‌باشد و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان اطلاعات را برای کارکنان به کندی فراهم می‌آورد.) به سنجش شفافیت سازمانی می‌پردازد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود. مقیاس شفافیت که توسط النشمی نیز ارائه شده است دارای چهار مولفه اصلی است. با استفاده از این دو مقیاس استاندارد و معتبر می‌توان میزان شفاف بودن سازمان را سنجید. اطلاعات روایی و پایایی در فایل اصلی قابل دانلود است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله