پرسشنامه توسعه گردشگری

پرسشنامه توسعه گردشگری

هدف: سنجش عوامل موثر بر گردشگری

ابعاد: زیرساخت‌های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، تسهیلات گردشگری، توان جمعیتی-اجتماعی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد و بومی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توسعه گردشگری

تعریف مفهومی: عوامل موثر بر توسعه گردشگری در قرن بیست و یکم بعنوان بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری ارزشمند در بخش‌های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می‌شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت. کشور ایران با داشتن جاذبه‌های گردشگری (تاریخی، مذهبی، طبیعی) به لحاظ عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد. این امر سبب شده است تا بسیاری از معضلات اقتصادی- اجتماعی کشور که می‌تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند.

تسهیلات و تجهیزات گردشگری عامل جذب گردشگر به شهر نیست. اما به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم گردشگری مطرح می‌شود. این عوامل نقش مهمی در افزایش ماندگاری و رضایت گردشگران دارند. این زیرساخت‌ها نقش ممتازی در گردشگری دنیا ایفا می‌کند. مهمترین این تسهیلات، مراکز اقامتی- پذیرایی، حمل و نقل و وسایل ارتباطی، تبلیغات و فرهنگ می‌باشد که به همراه جاذبه‌ها می‌توانند باعث رونق گردشگری منطقه شوند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش عوامل موثر بر توسعه گردشگری از پنج عامل زیرساخت‌های گردشگری، توان اقتصادی، توان طبیعی، تسهیلات گردشگری، توان جمعیتی-اجتماعی استفاده شده است. این عوامل با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه مورد سنجش قرار می‌گیرند. نمره امتیازات مربوط به هر گویه یین یک تا پنج است و در مجموه هجده گویه در نظر گرفته شده است.

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر در هر بعد نشان دهنده تاثیرگذاری بالاتر آن عامل است. یعنی آن عامل  بر توسعه گردشگری منطقه مورد نظر از دیدگاه گردشگران اهمیت بالاتری دارد. بنابراین پرسشنامه توسعه گردشگری را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله