ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار SPSS

ویدیوی آموزش تحلیل عاملی اکتشافی برای دانلود که به زبان ساده براساس کتاب آموزش کاربردی لیزرل نوشته آرش حبیبی و مریم عدن ور تهیه شده است. با مشاهده این ویدیو یک بار برای همیشه تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار SPSS را خواهید آموخت.

تحلیل عاملی اکتشافی یکی از روش‌های خوشه‌بندی داده‌ها است که در حوزه داده‌کاوی قرار دارد. در مطالعات مدیریت از این تکنیک برای شناسایی عوامل زیربنایی یک مجموعه سوال استفاده می‌شود. اگر تعداد زیادی سوال براساس ادبیات پژوهش یا مصاحبه شناسایی کرده اید و هیچ ایده‌ای برای دسته بندی آنها ندارید میتوانید از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کنید.

سوالات خود را پایین همین صفحه مطرح کنید.

2.8 6 رای ها
امتیازدهی به مقاله