کتاب کودک در نقش مصرف کننده

عنوان: کتاب کودک در نقش مصرف‌کننده

نویسنده : نسترن سامانی

سال نشر : ۱۳۹۲

نوع کتاب : چاپی

ناشر : کتاب فردا

معرفی کتاب : پارس مدیر

دانلود خلاصه کتاب کودک در نقش مصرف‌کننده

خرید اینترنتی کتاب کودک مصرف‌کننده

معرفی کتاب کودک در نقش مصرف‌کننده

رفتار خرید کودک از مباحث جدید مدیریت رفتار مصرف‌کننده است. یکی از موضوعات مهم و جالب برای مطالعه و پژوهش در بازاریابی رفتار مصرف‌کننده است؛ بدیهی ست کودکان نیز از این مقوله مستثنی نیستند. دنیای ساده و در عین حال پر رمز و راز و پیچیده کودکی، جذابیت پژوهش در این زمینه را صدچندان می‌نماید. انتخاب و خرید یک محصول را نباید تنها به عنوان روندی پنداشت که در آن کودک یک کالا را از میان کالاهای به نمایش گذاشته شده خریداری می‌کند. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن کودک به عنوان یک مصرف‌کننده است. یعنی توجه به او، زمانی که فعالانه و آگاهانه در فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با تصمیم گیری، خرید و مصرف مشارکت می‌کند.

نسترن سامانی با معرفی یک حوزه ناشناخته از رفتار مصرف‌کننده در ایران خلاصه‌ای از مطالعات خود را در کتاب کودک در نقش مصرف‌کننده گردآوری کرده است. سامانی برای آشنایی بیشتر پژوهشگران با حوزه رفتار خرید کودک به عنوان مصرف‌کننده، کتابی مستقل به نگارش در آورده است. این کتاب در چهار بخش و یازده فصل تدوین شده است. در بخش اول به معرفی مفاهیم پایه پرداخته شده است. در بخش دوم دیدگاه‌های موجود مطرح گشته است. در بخش سوم عوامل موثر بر شکل‌گیری رفتار خرید (مصرف‌کننده) کودک تشریح شده است. در بخش آخر، جایگاه کودک در دنیای بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین دو پژوهش کیفی و کمی در شهر تهران و شهرستان ورامین نیز، انجام شد. نتایج آن در انتهای هر فصل، در بخش (آنچه یافته ام) بیان شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله