کودک در نقش مصرف کننده

معرفی کتاب کودک در نقش مصرف کننده

نام کتاب : کودک در نقش مصرف کننده

نویسنده : نسترن سامانی

سال نشر : ۱۳۹۲

نوع کتاب : چاپی

ناشر : کتاب فردا

معرفی کتاب : پارس مدیر

توضیحات کتاب کودک در نقش یک مصرف کننده

یکی از موضوعات مهم و جالب برای مطالعه و پژوهش در بازاریابی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی ست کودکان نیز از این مقوله مستثنی نیستند. دنیای ساده و در عین حال پر رمز و راز و پیچیده کودکی، جذابیت پژوهش در این زمینه را صدچندان می نماید.. انتخاب و خرید یک محصول را نباید تنها به عنوان روندی پنداشت که در آن کودک یک کالا را از میان کالاهای به نمایش گذاشته شده خریداری می کند؛ به عبارت دیگر، در نظر گرفتن کودک به عنوان یک مصرف کننده یعنی توجه به او، زمانی که فعالانه و آگاهانه در فرآیندها و فعالیت های مرتبط با تصمیم گیری، خرید و مصرف مشارکت می کند. نسترن سامانی با معرفی یک حوزه ناشناخته از رفتار مصرف کننده در ایران خلاصه ای از مطالعات خود را در کتاب کودک در رفتار مصرف کننده گردآوری کرده است.

لینک دریافت خلاصه کتاب

خرید اینترنتی کتاب کودک مصرف کننده