کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

عنوان: کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

عنوان لاتین: Surveys in Social Research

نویسنده : دی‌ای دواس D.A. de Vaus

زبان : انگلیسی (ترجمه ندارد)

نوع فایل: PDF

محتوا : تمام متن

تعداد صفحات : ۳۹۸ صفحه

دانلود کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

درباره کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی

در این کتاب دواس به تشریح روش پژوهش در علوم اجتماعی پرداخته است. پیمایش رایج ترین روشِ تحقیق در علوم اجتماعی است. نویسندهٔ کتاب سعی کرده است نحوهٔ انجام پیمایش خوب را به صورت کارا و نسبتاً جامع توضیح دهد. بدین ترتیب توصیف مبسوط شیوه‌ها و تکنیک‌های انجام پیمایش و تحلیل آماری نتایج در کتاب واحدی جمع شده است. بخش اعظم این کتاب به تحلیل داده‌ها از تحلیل یک متغیره تا تحلیل‌های چندمتغیره اختصاص دارد.

تأکید اصلی ایت کتاب بر منطق و مضمون روش‌های آمار کاربردی مدیریت است و نشان می‌دهد که از هر آماره و تکنیک آماری خاص در کجا باید استفاده کرد. این کتاب با اینکه اساساً راهنمایی عملی است، به ارزیابی انتقادهای رایج از پیمایش‌ها نیز می‌پردازد. نویسنده در سراسر کتاب نشان می‌دهد تحقیق فرایندی است که در آن رفت وبرگشت و تعامل مستمری بین نظریه و داده ها، تحلیل مقدماتی و تحلیل‌های بعدی وجود دارد. وی پیمایش را نه یک روش گام به گام ساده، بلکه فرایندی می‌داند که متضمن خلاّقیت، تخیل، مهارت و مطالعه است.

مفاهیم، صرفا ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند: آن‌ها تلخیص انتزاعی مجموعه کاملی از رفتارها، نگرش‌ها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه مشترکی دارند. مفاهیم هیچ نوع موجودیت مستقل و خارجی ندارند؛ آن‌ها معنای ثابتی ندارند. مفاهیم، اصطلاحاتی اند که مردم به منظور ارتباط و کارایی خلق کرده اند. کار ما در تهیه معرف برای مفاهیم این نیست که معرفی بیابیم که با مفهومی که دارای معنای ثابتی است منطبق باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله