پرسشنامه شهر الکترونیک

دانلود پرسشنامه شهر الکترونیک دارای روایی و پایایی به همراه منبع شناسی استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

شرح و تفسیر: دارد

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بلوغ فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی در سطح سازمان‌ها، حاکمیت داده‌ها، مراکز داده‌ای و مدیریت یکپارچه شهری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شهر الکترونیک

تعریف مفهومی: شهر الکترونیک، شهری است که اجرای اکثر فعالیت‌های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستم‌های الکترونیک امکان‌پذیر باشد. بنابراین در یک شهر الکترونیک محدودیت‌های یک شهر عادی و سنتی وجود ندارد و از آنجا که اکثر فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه جهان گستر اینترنت انجام می‌گردد. دیگر به حضور فیزیکی افراد در محل مورد نظر زیاد نیست بلکه امکان دسترسی به کلیه اماکن، مؤسسات و اداره‌ها از طریق اینترنت امکان پذیر است.

امروزه بسیاری از شهرها، شهر الکترونیک شده‌اند. تعاملات از طریق شبکه‌ها صورت می‌گیرند مثل بسیاری از فعالیت‌های تجاری، بهداشتی، آموزشی و خدماتی که با امکانات الکترونیکی موجود انجام می‌شوند. مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه‌های سربار باعث گسترش شهرهای الکترونیک شده است. اینترنت بعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای رشد شهرهای الکترونیک، در حال گسترش و نفوذ در زندگی مردم عادی است.

از مزایای اقتصادی پیاده‌سازی طرح شهر الکترونیکی می‌توان به کاهش هزینه‌هاى تردد شهرى اشاره کرد. افزایش سرمایه‌گذارى در نتیجه گسترش ارتباطات جهانى نیز یک مزیت دیگر است. این شهرها موجب صرفه جویى در مصرف سوخت‌هاى محدود می‌شوند. تسهیل انجام امور اقتصادى به خاطر ۲۴ ساعته بودن ارائه خدمات یک مزیت است. کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه‌تر امکانات، کاهش آلودگى محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهرى از ویژگی‌های اجتماعی شهر الکترونیکی است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش زیرساخت‌های شهر الکترونیک از پرسشنامه استفاده شده است. این مقیاس شامل شش سازه اصلی و بیست و چهار گویه است. برای سنجش هر گویه از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله