پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی ورزشی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف : بررسی کارآفرینی در ورزش

سوالات : ۱۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی، حوزه‌ به‌سرعت در حال رشدی از کارآفرینی و تحقیقات مدیریت ورزش است. فرایند کارآفرینی در ورزش دربردارنده‌ فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعی است که در زمینه‌ ورزشی انجام می‌شوند. ورزش در جایگاه یک صنعت، جزء بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان محسوب می‌شود و بر صنایع دیگر از جمله آموزش‌و‌پرورش و گردشگری تاثیر می‌گذارد که خود آن‌ها هم بر نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تمرکز یک‌پارچه‌ای دارند.

کارآفرینی ورزشی با کاربرد استراتژی‌های کارآفرینی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری ارتباط دارد. روش این کارآفرینی استفاده از مهارت‌های اجتماعی و دانش بازار است. یکی از وظایف مهم مدیران، مراقبت دائم از تغییرات بازار است. کارآفرینان برای شناسایی فرصت‌های بازار، معمولا از اطلاعات نامتقارنی استفاده می‌کنند. این کاربردهای گوناگون کارآفرینانه در حوزه ورزش، مربوط به منشأ کارآفرینی می‌شوند.

کارآفرین ورزشی باید فرصت‌های موجود، قابل ایجاد و یا کشف در زمینه ورزش را دریافته و از آن فرصت‌ها برای خلق فعالیت کارآفرینانه نوپا استفاده نماید. ورزش زمینه‌های متعددی را شامل می‌شود که می‌تواند زمینه‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و یا سایر جنبه‌های فرعی مرتبط با ورزش را شامل شود.

در سال­‌های اخیر، گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو، و توسعه رشته کارآفرینی از سوی دیگر، چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده­اند. به گونه‌­ای که در تلاقی این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به وجود آمده است. از این رو، این پرسشنامه قصد دارد تا به بررسی شاخص‌های کارآفرینی در ورزش، به بسط و توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی نایل گردد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله