کارآفرینی ورزشی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

فایل ورد پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

هدف : بررسی کارآفرینی در ورزش

سوالات : ۱۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی ، حوزه‌ به‌سرعت در حال رشدی از کارآفرینی و تحقیقات مدیریت ورزش است. فرایند کارآفرینی در ورزش دربردارنده‌ فعالیت‌های کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعی است که در زمینه‌ ورزشی انجام می‌شوند. ورزش در جایگاه یک صنعت، جزء بزرگ‌ترین صنعت‌های جهان محسوب می‌شود و بر صنایع دیگر از جمله آموزش‌و‌پرورش و گردشگری تاثیر می‌گذارد که خود آن‌ها هم بر نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تمرکز یک‌پارچه‌ای دارند.

کارآفرین ورزشی بایستی فرصت‌های موجود، قابل ایجاد و یا کشف در زمینه ی ورزش را دریافته و از آن فرصت‌ها برای خلق فعالیت کارآفرینانه ی نوپا استفاده نماید. ورزش زمینه‌های متعددی را شامل می‌شود که می‌تواند زمینه‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و یا سایر جنبه‌های فرعی مرتبط با ورزش را شامل شود.

سال­های اخیر، گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو، و توسعه رشته کارآفرینی از سوی دیگر، چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده­اند؛ به گونه­ای که در تلاقی این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی به وجود آمده است. از این رو، این پرسشنامه قصد دارد تا به بررسی شاخص‌های کارآفرینی در ورزش، به بسط و توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی نایل گردد.