پرسشنامه حسابداری تعهدی

دانلود پرسشنامه حسابداری تعهدی

فایل ورد پرسشنامه حسابداری تعهدی جهت استقرار نظام حسابداری بخش عمومی

هدف : بررسی استقرار نظام حسابداری بخش عمومی

ابعاد : حسابداری تعهدی

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناسایی رویدادهای اقتصادی بدون توجه به زمان انجام معامله به صورت نقدی، اندازه‌گیری می‌کند. ایده کلی این است که در رویدادهای اقتصادی تطابق درآمدها و هزینه ها (اصل تطابق درآمد و هزینه) به محض اینکه معامله‌ای اتفاق میفتد شناسایی می‌شوند و نه زمان انجام پرداخت یا دریافت وجه نقد حاصل از معامله. این روش به جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد اجازه می‌دهد تا با جریان‌های نقدی ورودی و خروجی پیش‌بینی‌شده ترکیب شده و تصویر درست‌تری از وضعیت مالی کنونی شرکت ارائه کند.

حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری استاندارد برای اکثر شرکت ها، به استثنای کسب و کارهای بسیار کوچک، محسوب می شود. این روش یک تصویر دقیق تر از وضعیت فعلی شرکت را فراهم می کند، اما پیچیدگی نسبی آن باعث می شود که آن را گران تر اجرا کنید. طبق روش حسابداری تعهدی، شرکت دریافت کالا یا خدمات در اعتبار باید مسئولیتی را بعد از تاریخ دریافت آنها گزارش کند. هزینه های جمع آوری شده به عنوان حساب های قابل پرداخت تحت بخش بدهی های فعلی تسهیلات، و همچنین به عنوان هزینه ای در صورت حساب درآمد ثبت می شود. در سرفصل کلی، زمانی که این لایحه پرداخت می شود، حساب قابل پرداخت به حساب می آید و حساب نقدی جبران می شود.