پرسشنامه حسابداری تعهدی

دانلود پرسشنامه حسابداری تعهدی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

هدف : بررسی استقرار نظام حسابداری بخش عمومی

تعریف مفهومی پرسشنامه حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناسایی رویدادهای اقتصادی بدون توجه به زمان انجام معامله به صورت نقدی، اندازه‌گیری می‌کند. ایده کلی این است که در رویدادهای اقتصادی تطابق درآمدها و هزینه‌ها (اصل تطابق درآمد و هزینه) به محض اینکه معامله‌ای اتفاق میفتد شناسایی می‌شوند و نه زمان انجام پرداخت یا دریافت وجه نقد حاصل از معامله. این روش به جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد اجازه می‌دهد تا با جریان‌های نقدی ورودی و خروجی پیش‌بینی‌شده ترکیب شده و تصویر درست‌تری از وضعیت مالی کنونی شرکت ارائه کند.

حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری استاندارد برای اکثر شرکت ها، به استثنای کسب‌وکارهای بسیار کوچک، محسوب می‌شود. این روش یک تصویر دقیق تر از وضعیت فعلی شرکت را فراهم می‌کند، اما پیچیدگی نسبی آن باعث می‌شود که آن را گران تر اجرا کنید. طبق روش حسابداری تعهدی، شرکت دریافت کالا یا خدمات در اعتبار باید مسئولیتی را بعد از تاریخ دریافت آنها گزارش کند. هزینه‌های جمع آوری شده به عنوان حساب‌های قابل پرداخت تحت بخش بدهی‌های فعلی تسهیلات، و همچنین به عنوان هزینه‌ای در صورت حساب درآمد ثبت می‌شود. در سرفصل کلی، زمانی که این لایحه پرداخت می‌شود، حساب قابل پرداخت به حساب می‌آید و حساب نقدی جبران می‌شود.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله