پرسشنامه سرمایه روانشناختی

دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

ابعاد: امیدواری، خودکارآمدی، تاب‌آوری و خوش‌بینی

تعداد سوالات : ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پیوست: فرم بلند پرسشنامه لوتانز شامل ۳۰ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی یکی از مفاهیم مهم روان شناسی مثبت نگر است که توسط لوتانز و همکاران به سال ۲۰۰۷ مطرح شد. سرمایه روان شناختی که نسل سوم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است، یک حالت روان شناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوشبینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می‌شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت روان شناختی مثبت در نظر گرفته می‌شوند.

ابعاد مقیاس سرمایه روانشناختی

ابعاد مقیاس سرمایه روانشناختی

قهرمان سازمانی و سرمایه روانشناختی

حرف اول چهار سازه سرمایه روانشناختی به صورت HERO به معنای قهرمان نوشته می‌شود که در شکل بالا مشخص است:

امیدواری Hope : اراده یا پویایی و راهکار یا راه چاره

خودکارآمدی Efficacy : اعتماد به نفس و اعتقاد به تحقق اهداف یا وظایف

تاب آوری Resilience : احیاء و فرارفتن از مشکلات

خوش بینی Optimism : سبک استنادی مثبت دربارهٔ وقایع و انتظار آینده مثبت

مشخص شده‌است که کل (سرمایه روانشناختی) بزرگتر از مجموعه اعضای خودش است (امیدواری، خودکارآمدی، خوش‌بینی و انعطاف‌پذیری) به‌طوری‌که زمانی که تمام این مؤلفه‌ها به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار می‌گیرند تأثیر بسیار بیشتری دارند تا زمانی که به‌طور مجزا مورد توجه قرار می‌گیرند. بر این مبنا، این مؤلفه‌ها تأثیر هم افزایی روی یکدیگر دارند و فرد واجد این شرایط یک قهرمان سازمانی است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله