پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ناهاپیت و گوشال

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: سرمایه شناختی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت

به اعتقاد ناهاپیت و گوشال سرمایه­ اجتماعی سازمان جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکهی روابط متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است، می­باشد. سرمایه­ی اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی­‌هاست که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه وجود دارد. نهاپیت و گوشال سرمایه­ اجتماعی را عاملی مؤثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می­‌دانند. از جمله مؤلفه‌های سرمایه‌ اجتماعی می‌توان «ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درکِ متقابل، تساهل، ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعهد، مسئولیت‌پذیری، برادری، روحیه‌ کارگروهی و احساسِ هویت جمعی» را نام برد. ناهاپیت و گوشال سه عامل سرمایه شناختی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی را به عنوان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی مطرح کردند. هرچه سرمایه‌ اجتماعی سازمان بیش‌تر باشد، مؤلفه‌های فوق در آن سازمان بیش‌تر به چشم خواهد آمد.

سرمایه­ اجتماعی هنجارها و شبکه­ هایی است که مردم را قادر می­سازد تا دست به کنش جمعی بزنند. این تعریف ساده چندین مقصد را برمی‌آورد. اولاً نه بر پیامدها بلکه بر منابع سرمایه­ی اجتماعی متمرکز است. عده زیادی از جامعه شناسان، علمای سیاست و اقتصادانان برای یافتن پاسخ سوال­‌های متعددی در رشته‌­های خود به مفهوم سرمایه اجتماعی متوسل شده‌­اند. بحث سرمایه اجتماعی سازمانی نیز با نظریه‌­های ناهاپیت و گوشال قوت گرفت و توجه مدیران سازمان­‌ها به این سرمایه بیشتر معطوف شد. آنچه بر ابهامات فراوان این تئوری (سرمایه اجتماعی) می­افزاید، تعاریف متعدد در حوزه­‌های گوناگون توسط افراد مختلف است. چنانچه در بررسی ادبیات موضوع با انبوهی از تعاریف روبرو می‌شویم که در حوزه­‌های متفاوتی ارائه شده‌­اند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله