پرسشنامه احوال شخصی

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وودورث دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد (وودورث)

شیوه تفسیر و نمره‌گذاری: دارد

تعداد سوال: ۷۶ گویه با پاسخ بلی و خیر

هدف: بررسی احوال شخصی براساس مقیاس استاندارد وودورث

شرح و تفسیر این مقیاس روان شناسی به طور دقیق ارائه شده است و اعتبارسنجی کاملی انجام گرفته است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه احوال شخصی وودورث

پرسشنامه احوال شخصی وودورث به وسیله جمعی از اساتید به زبان علمی ترجمه و در سال ۱۳۸۱ به وسیله موسسه روانشناسی با فرهنگ ایران (در بین دانش آموزان) تنظیم شد. پرسشنامه طبق نظر بسیاری از صاحب‌نظران یکی از معتبرترین وسایل اندازه‌گیری تمکایل به اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. آنچه در این پرسشنامه مورد توجه می‌باشد، روایی صوری و روایی محتوایی آن است. این پرسشنامه مانند مجموعه پرسشنامه شخصیت، برای ارزیابی شخصیت کارکنان نیز بکار می‌رود.

سوال‌هایی که در پرسشنامه احوال شخصی وودورث آورده شده است، نمونه معرفی از تمام حیطه‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها و درک مفایهم و دیگر رفتارهایی است که قرار است به وسیله پرسشنامه اندازه‌گیری شود. پرسشنامه وودورث از لحاظ الگوی کلی و کزینش و گروه‌بندی بیشتر متکی بر رواسازی محتوایی است.

۱- مقیاس هیجان‌پذیری: اگر فردی از نمره ۶ بالاتر در شماره ۱ بگیرد، هیجان پذیر است. این افراد تحریک پذیر هستند، در برابر محرک‌های محیطی واکنش‌های سریع و غیرمعقول (مانند ترس از خود) نشان می‌دهند. در برابر محرک‌های اضطراب انگیز واکنش هاب اضطرابی از خود نشان می‌دهند و نمی توانند هیجان‌های خود را کنترل کنند. تحمل آنها در برابر فشارهای روانی اندک می‌باشد و ممکن است به آسانی به گریه بیفتند.

۲- مقیاس ضعف‌روانی: اگر فردی از ۷ نمره بالاتر در شماره ۲ بگیرد، می‌گوییم گرفتار ضعف روانی است. این افراد بیمناک، نگران مضطرب در برابر مسایل جزئی، انعطاف ناپذیر، نامطمئن و نامصمم هستند و در برابر اشتباهات جزئی احساس گناه می‌کنند و خود را مورد سرزنش قرار می‌دهند. پرسشنامه احوال شخصی وودورث را جدی بگیرید.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله