پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۹۵ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

ابعاد: توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلامت فکری، رویاپردازی، عمل گرایی و چالش طلبی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

تعریف مفهومی: کارآفرین Entrepreneur فردی است که با ایده‌ای خلاقانه و جسورانه به منظور کسب سودآوری، کسب‌وکار جدیدی را راه‌اندازی می‌کند. مجموعه ویژگی‌های خاصی باید وجود داشته باشد تا به یک فرد کارآفرین گفته شود. برخی معتقدند این ویژگی‌ها ذاتی است اما براساس مباحث مدیریت کارآفرینی این ویژگی‌ها آموختنی است.

اگر ویژگی‌هایی مانند خلاقیت، نوآوری، ریسک‌پذیری و دانش افراد تقویت شود می‌توان انتظار داشت تا افرادی کارآفرین و نوآور تربیت شده و روانه جامعه شود. هدف دانشگاه نسل سوم که بر مبنای ایده دانشگاه کارآفرین شکل گرفته است آموزش و پرورش چنین نیروهایی است. فرصت‌هایی چون ایجاد پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان، شرکت نوپا (استارتاپ) و مواردی از این قبیل در راستای بهره‌گیری از توانمندی کارآفرینان است.

کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. او کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب‌وکاری را تاسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است. وی کسی است که سیاست‌گذاری کسب‌وکار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش برای ارزیابی شخصیت کارآفرینان از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج درجه استفاده می‌شد. سازه شخصیت کارآفرینان از منظر توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلامت فکری، رویاپردازی، عمل گرایی و چالش طلبی بررسی می‌شود. برای این منظور ۹۵ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه استفاده شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله