پرسشنامه ارزیابی شناختی

دانلود پرسشنامه ارزیابی شناختی و عاطفی مشتریان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۳۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف:  ارزیابی شناختی و عاطفی مشتریان

ابعاد: آگاهی برند، تصویر برند، شخصیت برند، انتظارات مشتریان، رضایت مشتری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزیابی شناختی مشتریان

با گسترش جمعیت و به تبع آن گسترش صنایع خدماتی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگر رقابت در خرده فروشی ها به ویژه فروشگاه های زنجیرهای شدیدتر شد. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تنوع کالایی سعی در تا یرگتاری بر نگرش مصرفکنندگان می‌باشند. این پرسشنامه با استفاده از روش اسنادی کتابخانه‌ای با مروری با مفاهیم و نظریه‌های رفتار مصرف کننده طراحی شد. هدف آن است ارتباط با تاثیرات محیط فروشگاه، محیط ارایه خدمات در فروشگاه و احساسات مصرف کنندگان در محیط خرید بررسی شد.

محیط فروشگاه به ویژه محیط فروشگاه های زمانی قادرند مشتریان را به مصرف متنوع ترغیب کنند که انواع نشانه های اجتماعی-انسانی، طراحی شد. محیطی و معاملاتی داخل و بیرون فروشگاه بر ارزیابی شناختی و عاطفی مشتریان تا یر گتارد و علاوه بر رساندن اطلاعات لازم کالاها خرید جتابی را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورد. بنابراین در یک فروشگاه زنجیره‌ای وجود کارکنان ماهر در کنار چیدمان مناسب قفسه‌ها و کالاها، طراحی مناسب نورپردازی، وجود فضاهای کافی برای استراحت یا تعامل مشتریان تنها از نشانه‌های کوچکی است که می‌تواند مشتریان را ترغیب به تنوع طلبی در خرید نماید. طبیعی است مهیاشدن فضای مناسب فروشگاهی می‌تواند احساسات مصرف کنندگان را نسبت به فروشگاه مثبت نماید و لذت خرید را دو چندان نماید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله