تجارت اجتماعی

دانلود پرسشنامه تجارت اجتماعی

فایل ورد پرسشنامه تجارت اجتماعی

هدف : طراحی ابزاری برای سنجش تجارت اجتماعی

ابعاد: تمایل مشارکت در تجارت اجتماعی، قابلیت‌های تجارت اجتماعی، سودمندی ادراک‌شده تجارت اجتماعی و قصد خرید از طریق رسانه‌های اجتماعی

سوالات : ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد


تعریف مفهومی تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی قرائت جدیدی از تجارت الکترونیک در بستر رسانه‌های اجتماعی است. تجارت اجتماعی به فرایند خرید و فروش از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته می‌شود. تجارت اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی تجارت اجتماعی به دنبال ظهور رسانه‌های اجتماعی بهوجود آمده و از رسانه‌های اجتماعی برای خرید و فروش محصولات استفاده میکند. رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر وب ۲ هستند که کاربران را حول محور مشترک به صورت مجازی گردهم میآورند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله