پرسشنامه ارزیابی وبینار

دانلود پرسشنامه ارزیابی وبینار همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی

هدف: ارزیابی کیفیت وبینارهای آموزشی برگزار شده

روایی و پایایی : دارد

منبع: پرسشنامه محقق ساخته

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزیابی وبینار

تعریف مفهومی وبینار: وبینار Web-based seminar به معنی یک ارائه، سخنرانی، کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب است. وبینارها به صورت مجازی و از طریق نرم‌افزارهای ویدیو کنفرانس و بازاریابی ویدیویی اجرا می‌شوند. بنابراین یکی از روش‌های فوق‌العاده جذاب و پویا برای انتقال اطلاعات به مخاطبانی هستند که از لحاظ جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده هستند. ایمیل مارکتینگ، بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی و… از انواع مختلف ابزار‌های تبلیغات دیجیتال هستند. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که چطور می‌توانید از یک وبینار برای توسعه کسب‌وکارتان استفاده کنید؟

این پرسشنامه توسط بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پایگاه پارس‌مدیر تهیه شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. چون ۳۰ کارشناس برای روایی سنجی استفاده شده است بنابراین چنانچه مقدار این نسبت بالای ۰/۳۳ باشد روایی مطلوب است. براساس نتایج مندرج در جدول زیر مشخص است، این پرسشنامه روایی محتوایی دارد. برای سنجش پایایی نیز این پرسشنامه در اختیار ۳۰ کارشناس قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه در این مطالعه مقدماتی ۰/۸۵۶ بدست آمد. بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش و ارزیابی وبینار از یک پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. وبینار آموزشی براساس ۲۰ گویه از دیدگاه شرکت‌کنندگان در آن مورد ارزیابی و پایش قرار خواهد گرفت. به بازاریابی توسط سمینارهای آنلاین یا همان وبینارها، وبینار مارکتینگ گفته‌ می‌شود. در واقع از وبینارها استفاده می‌شود تا با مخاطبان گسترده‌تری به صورت مستقیم ارتباط بگیرند. برتری وبینارها نسبت به سایر ابزارهای تبلیغات دیجیتال، امکان ارتباط‌گیری مستقیم با مشتریان و وجود امکان پرسش و پاسخ است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله