اینترنت اشیا

مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان

منبع: مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان نوشته مریم سلاطی استاد راهنما مریم احمدی فرد نشر الکترونیک پارس مدیر

اینترنت اشیا برگردان  واژه Internet of things است که گاهی اینترنت چیزها نیز نامیده می شود و به صورت اختصاری IOT نمایش داده می شود. اینترنت اشیا نخستین بار توسط کوین اشتون Kevin Ashton در سال ۱۹۹۹ معرفی شد. اینترنت اشیا برای توصیف جهانی استفاده می شود که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند.

برای نمونه اکنون ساختمان ها مجهز به اینترنت اشیا هستند. درب ها دارای سنسور و مجهز به اینترنت و کنترل از راه دور هستند. در خانه لوازم منزل نیز به اینترنت متصل می شوند. ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون های جدید امکان اتصال به اینترنت را دارند. اینترنت اشیا اکنون یک ایده نیست و عملیاتی شده است. در عرصه سازمان و مدیریت نیز اینترنت اشیا در قالب مفهوم سازمان های هوشمند نمایان شده است.

بکارگیری اینترنت اشیا در سازمان

از آنجا که اینترنت اشیا یکی از مظاهر بکارگیری فناوری است بنابراین با استفاده از مدل پذیرش فناوری موسوم به TAM می توان اینترنت اشیا را در سازمان بکار گرفت. براساس ایده ساده و اولیه مدل پذیرش فناوری باید به دو عنصر زیربنایی توجه کرد:

  • سودمندی ادارک شده
  • سهولت استفاده ادراک شده

مدل پذیرش فناوری

براین اساس نخست باید مشخص شود که مزایایی استفاده از اینترنت اشیا در سازمان چیست؟ سپس باید مشخص شود آیا استفاده از اینترنت اشیا در سازمان به سادگی میسر است یا خیر؟ سهولت استفاده ادراک شده از اینترنت اشیا کلید موفقیت در پذیرش اینترنت اشیا در سازمان است.

با توجه به توسعه مدل پذیرش فناوری می توان چند متغیر مهم دیگر را نیز به مدل اضافه کرد و مدل جدید و گسترده تری را ارائه کرد:

  • لذت استفاده
  • پذیرش اجتماعی
  • قابلیت تعامل

لذت بردن یعنی استفاده از یک فناوری بدون درنظرگیری نتایج و پیامدهای آن. به عبارت دیگر لذت بردن یعنی حس خوشایند داشتن از انجام یک کار بدون آنکه به پیامدهای نهایی آن توجه شود. حضور اجتماعی به جنبه‌هایی از یک فناوری اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک موجود موهوم و خیالی ارتباط ندارد و حضور فناوری را به صورتی باورپذیر لمس نماید. در نهایت باید عنوان کرد تعامل‌پذیری در چارچوب تجارت الکترونیک و سامانه‌های اینترنتی به قابلیت برقراری ارتباط سامانه اینترنتی با کاربر اشاره دارد.


دانلود ادبیات پژوهش اینترنت اشیا IOT

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری اینترنت اشیا IOT به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

10000 تومان – خرید