پرسشنامه انتقال تکنولوژی

دانلود پرسشنامه انتقال تکنولوژی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فاز گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و بهبود، انتشار

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه انتقال فناوری (تکنولوژی) شامل ۶ گویه

درباره پرسشنامه انتقال تکنولوژی

تعریف مفهومی: انتقال فناوری (تکنولوژی) در واقع روند انتقال مهارت‌ها، دانش، فناوری، روش‌های تولید، نمونه‌های تولید میان دولت و دانشگاه‌ها و موسسات دیگر جهت اطمینان از پیشرفت‌های علمی و فنی می‌باشد.  انتقال فناوری در بین طیف وسیعی از کاربرانی که می‌توانند در توسعه و بهره‌برداری هر چه بیشتر محصولات جدید، فرایندها، برنامه‌ها ی کاربردی، مواد و خدمات مختلف گام بردارند به انجام می‌رسد. به انتقال تکنولوژی Technology Transfer به اختصار TOT گفته می‌شود که مخفف Transfer of Technology است.

مراحل انتقال تکنولوژی

مراحل انتقال تکنولوژی

تکنولوژی ترکیبی است از دو واژه یونانی: تکنو  به معنای هر آنچه که در طبیعت وجود نداشته باشد و لوژی  به معنای هر آنچه که مبتنی بر عقل و منطق باشد. واژه تکنولوژی راهی بس طولانی را در طول تاریخ پیموده، تا امروز بدین شکل در ادبیات مدرن امروزی مطرح گردیده است. در طول تاریخ واژه تکنولوژی را می‌توان به انحاء مختلف در زبان‌های گوناگون مشاهده نمود. در یونان معمولاً به معنای « هنر »، « صنعت» یا «مهارت» ترجمه شده است. ریشه این کلمه در زبان هند و اروپایی احتمالاً به معنای « کارِ چوبی » و یا « نجاری » بوده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش انتقال فناوری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه توسط فروغ عسکری به راهنمایی احمدی‌فرد و ایزدیار تهیه و اعتبارسنجی گردیده است. این پرسشنامه شامل ۵۰ گویه و ۵ بعد گزینش، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و انتشار است. فرم کوتاه پرسشنامه انتقال فناوری نیز شامل ۶ گویه توسط حکمی تهیه و تدوین گردیده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله