انتقال فناوری

دانلود پرسشنامه انتقال تکنولوژی

فایل ورد پرسشنامه انتقال تکنولوژی

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فاز گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، توسعه و بهبود، انتشار

3000 تومان – خرید

تعریف انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی در واقع روند انتقال مهارت‌ها، دانش، فناوری، روش‌های تولید، نمونه‌های تولید میان دولت و دانشگاه‌ها و موسسات دیگر جهت اطمینان از پیشرفت‌های علمی و فنی می‌باشد.  انتقال فناوری در بین طیف وسیعی از کاربرانی که می‌توانند در توسعه و بهره‌برداری هر چه بیشتر محصولات جدید، فرایندها، برنامه‌ها ی کاربردی، مواد و خدمات مختلف گام بردارند به انجام می‌رسد. به انتقال تکنولوژی Technology Transfer به اختصار TOT گفته می شود که مخفف Transfer of Technology است.
پرسشنامه انتقال تکنولوژی

تکنولوژی ترکیبی است از دو واژه یونانی: تکنو  به معنای هر آنچه که در طبیعت وجود نداشته باشد و لوژی  به معنای هر آنچه که مبتنی بر عقل و منطق باشد. واژه تکنولوژی راهی بس طولانی را در طول تاریخ پیموده، تا امروز بدین شکل در ادبیات مدرن امروزی مطرح گردیده است. در طول تاریخ واژه تکنولوژی را می‌توان به انحاء مختلف در زبان‌های گوناگون مشاهده نمود. در یونان معمولاً به معنای « هنر »، « صنعت » یا « مهارت » ترجمه شده است. ریشه این کلمه در زبان هند و اروپایی احتمالاً به معنای « کارِ چوبی » و یا « نجاری » بوده است.