مدل ارزیابی عملکرد اسکور

دانلود پرسشنامه مدل اسکور

فایل ورد پرسشنامه مدل اسکور

کاربرد: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مدل اسکور

منبع شناسی معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

مدل مفهومی دارد

فایل ورد قابل ویرایش

ابعاد : قابلیت اطمینان، پاسخگوئی، چابکی، هزینه و مدیریت دارائی‌ها

نکته: این فایل براساس مقایسه زوجی تهیه شده است


تعریف مفهومی مدل اسکور

مدل ارزیابی عملکرد اسکور سرواژه عبارت Supply-Chain Operations Reference Model (SCOR) به معنای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین است. مدل SCOR به عنوان اولین چارچوب کلی برای ارزیابی وبهبود مدیریت وعملکرد زنجیره تأمین به شمار می‌رود. این مدل دارای تعاریف استاندارد، واژه شناسی و واحدهای اندازه‌گیری بسیار وسیعی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین می‌باشد. این مدل مرجع به منظور طراحی، ارزیابی ومقایسه ویژگی‌های خاص فرآیندهای زنجیره تأمین در سازمان‌های مختلف در ساختاری مشخص به وجود آمده است. این ساختار مشخص باعث می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند از تکنیک‌های برتر در راستای بهبود عملکرد زنجیره تأمین خود استفاده کنند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله