پرسشنامه نگرش شغلی

دانلود پرسشنامه نگرش شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: بعد انسانی، بعد شغلی و بعد محیطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نگرش شغلی

نگرش شغلی کارکنان یکی از مهم­ترین مفاهیم روان‌شناسی کار است که در مدیریت منابع انسانی جایگاهی ویژه دارد. احتمالاً در روان شناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم نگرش متمایزترین و ضروری ترین مفهوم است. نگرش نیز همانند بسیاری از متغیرهای روان­شناختی، نه یک ذات قابل مشاهده­ی بلاواسطه، بلکه ساخته­ای فرضی درباره طبیعت رفتار آدمی است. مفهوم نگرش به هیچ عمل خاصی اشاره ندارد، بلکه انتزاعی و با تعداد زیادی واکنش یا عمل مرتبط است.

هم چنین نگرش حالت آمادگی ذهنی و روانی است که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تأثیری پویا و جهت دار بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیاء و موقعیت هایی که با آن روبرو می‌شود بر جای می‌گذارد. بنابراین نگرش به عنوان تمایل به پاسخ گویی به یک فرد، یک ایده یا یک موقعیت به طریقی خاص، در نظر گرفته می‌­شود و در واقع نشان­دهنده میل و انگیزه درونی برای انجام دادن و یا انجام ندادن رفتار خاص است. ترکیبی از باورها، گرایش‌­ها یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه‌ای نسبتاً ثابت به اشیاء، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می‌شود.

نگرش‌­ها، خصوصیات ثابت فردی هستند که به انسان­‌ها در مورد شرایط کار، دید مثبت یا منفی می­‌دهد. نگرش قابل دیدن یا لمس کردن نیست بلکه از روی سخنان شخص یا کارهایی که او انجام می‌­دهد استنباط می­‌شود. برای سنجش این سازه از پرسشنامه نگرش شغلی استفاده می‌شود که از سه سازه فرعی انسانی، شغلی و محیطی تشکیل می‌شود. همچنین از بیست گویه با طیف لیکرت پنج درجه برای امتیازدهی به سوالات تخصصی استفاده شده است. نمره هر عامل براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل‌دهنده آن عامل قابل سنجش است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله