پرسشنامه تعادل زندگی کاری

دانلود پرسشنامه تعادل زندگی کاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: این پرسشنامه تک بعدی (تک عاملی) است.

درباره پرسشنامه تعادل زندگی کاری

مفهوم تعادل زندگی کاری در آغاز توسط جامعه شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آنها مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته‌های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در رشته‌های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است.

تعادل زندگی کاری مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات میگردد. به عبارت دیگر، این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود.

تعریف مفهومی تعادل زندگی کاری

تعادل زندگی کاری سازمانی: مجموعه شبکه‌ها و ارتباطات در دسترس سازمان از طریق سازمان، مدیران و اعضای آن در درون و بیرون سازمان. کیفیت این ارتباطات به ابعاداعتماد و صمیمیت بستگی دارد.

تعادل زندگی کاری درون سازمانی : مجموعه شبکه‌ها و ارتباطات مدیران در درون سازمان و میزان صمیمیت و اعتماد در این روابط.

تعادل زندگی کاری برون سازمانی: مجموعه شبکه‌ها و ارتباطات مدیران با بیرون ازسازمان (محیط صنعت و جامعه) و میزان اعتماد موجود در این روابط.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله