پرسشنامه شب بازار

دانلود پرسشنامه شب بازار (حیات شبانه بازار) همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: استاندارد و معتبر

شرح و تفسیر : دارد

ابعاد: عوامل اقتصادی، عوامل امنیتی، ایجاد شب‌بازار، عوامل زیبایی‌شناختی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی.

تعداد سوالات: ۲۵ گویه

نوع پرسشنامه : پرسشنامه خبره

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شب بازار

شب بازار Night market به بازارهایی گفته می‌شود که عمده فعالیت آنها از ابتدای شب شروع شده و در صبح خاتمه می‌یابد. شب بازار بیشتر در کشورهای اسیای جنوب شرقی رواج و گشترش دارد و در فرهنگ ایرانی مشابه همان بازار روز است. فرم کلی و ساختار شب بازار مشابه بازار روز ایرانی است. با عنایت به اینکه در سال‌های اخیر شیوه زندگی تغییر کرده است و افراد گرایش زیادی به بیدار ماندن در شب‌ها پیدا کرده‌اند. بنابراین شب بازار فرصت اقتصادی مناسبی را در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار داده است. با ارائه محصولات در شب هنگام شادی و نشاط به محیط شبانه شهر تزریق شده و محفلی و محملی برای شب زنده‌داران فراهم می‌آید.

حیات شبانه : کلیه اقدامات انسانی (چه مادی و چه معنوی) که به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی و در ساعات شب درون جامعه انسانی رخ می­دهد و موجب تداوم فعالیت جامعه و پویایی آن می­‌گردد. زندگی شبانه آن جامعه را تشکیل می‌دهد. این جامعه می‌تواند یک محدوده، منطقه و یا کل شهر باشد. بنابراین برای سنجش بهتر است پرسشنامه شب بازار را دانلود و استفاده کنید. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و درجه اعتماد بالایی دارد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش و اندازه‌گیری متغیر شب بازار از پرسشنامه‌ای با طیف مقایسه زوجی استفاده شده است. این پرسشنامه دارای شش سازه اصلی و بیست و پنج گویه است. نمره‌گذاری هر شاخص براساس میزان ترجیح آن به شاخص‌های دیگر تعیین گردیده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله