کتاب مدیریت بیمارستان

عنوان: کتاب مدیریت بیمارستان (آشنایی با بیمارستان)

نویسنده: دکتر سعید کریمی و شیرین هادیان

ویراستار علمی: دکتر ناصر صدرممتاز

هدف: نگاهی علمی و کاربردی به اداره امور بیمارستان

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محتوا: نسخه دوجلدی کتاب

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: هر جلد ۵۵۰ صفحه

دانلود مقدمه کتاب مدیریت بیمارستان

درباره کتاب مدیریت بیمارستان

با توجه به نقش اجتناب‌ناپذیر بیمارستان‌ها در حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها و نظر به اینکه مهره‌های اصلی در اداره امور بیمارستان‌ها مدیران و فراگیران رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشند. امروزه با تعداد کثیر و روبه رشدی از آنها مواجه هستیم که به دلیل عدم آشنایی با بیمارستان و فرایندهای کلیدی و محوری آن نمی توانند به صورت علمی و بهینه به جامعه خدمت رسانی نمایند. لذا ضرورت گردآوری و انتشار این کتاب به چشم می‌خورد.

این کتاب که با سبک نگارشی کاملاً جدید تهیه شده است. در این کتاب سعی گردیده است که فرایندهای اصلی بیمارستان به صورت کاملاً عملیاتی و تجربی بیان شود. این مطالب در چهار گروه مدیریتی، مالی-اداری، پرستاری و پشتیبانی ارائه گردیده است. همچنین هر قسمت در فصول مجزا دارای توضیحات مفصل و مبسوط است. در ویرایش جدید این کتاب کلیه قسمت‌ها بازبینی اشکالات احتمالی رفع شد. قسمت عمده دستورالعمل‌های کاربردی و مدیریتی، معاونت آموزشی و واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار نیز به فصول کتاب اضافه گردید است.

کتاب مدیریت بیمارستام به خواننده کمک خواهد نمود پس از مطالعه به نحوی علمی و کاربردی با بیمارستان و فرایندهای کلیدی آن آشنا شود. حتی در صورت داشتن اطلاعات و تجربیاتی اندک از بیمارستان و فرایندهای آن، بر آن تسلط یابد. با توجه به سوابق اجرایی نویسندگان، لزوم وجود چنین کتابی در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستان‌ها وجود دارد. امید است مطالب موجود در این کتاب گامی هر چند کوچک در راستای نیل به مدیریت بهتر مراکز بهداشتی و درمانی و بهبود وضعیت سلامت کشور بنماید.

3.3 7 رای ها
امتیازدهی به مقاله