پرسشنامه درآمدزایی پایدار

دانلود پرسشنامه درآمدزایی پایدار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: فارسی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تک‌بعدی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه درآمدزایی پایدار

تعریف مفهومی: درآمدزایی پایدار به شیوه‌ای از کسب درآمد اقتصادی گفته می‌شود که با احترام به محیط‌زیست و خواسته‌های اجتماعی حاصل شود. در این رویکرد باید هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در نظر گرفته شود.

سازمان‌ها، کسب‌وکارها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای بقای خود نیازمند کسب درآمد هستند. کسب درآمد از منابع گوناگون با پوشش هزینه‌های موجود در نهایت سودآوری را برای نهادها به ارمغان می‌آورد. از سوی دیگر در سایه تحولات پایداری این نوع کسب درآمد باید با احترام به جامعه و محیط‌زیست صورت گیرد. بنابراین مفهوم جدیدی به‌نام درآمدزایی پایدار وجود دارد که در آن عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به صورت همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش درآمدزایی پایدار از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه تک‌عاملی و شامل ۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله